حسابان وب

بخشنامه۴۲۷۷۰/۴۶۷۸/۲۱۱تاریخ۸۱/۷/۲۸ (پلمپ دفاتر اشخاص حقيقي بند الف ماده ۹۵)

0 922
آکادمی محسن قاسمی

رئیس کل
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

احتراماً همانطور که استحضار دارید: بر اساس مقررات بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، صاحبان مشاغل موضوع بند الف  ماده ۹۵ قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند ومی بایست دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را با رعایت اصول وموازین واستانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاه داری نمایند.

فینتو

چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت اسناد و املاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید به مسئولین ذیربط در تماس ادارات مربوطه در استان ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانونی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.