حسابان وب

بخشنامه۱۳۷۳۴۴م ۲۸/ ۸۷/۱۲(تصویبنامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

0 1,440
آکادمی محسن قاسمی

تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۷۶ /ت ۴۱۹۵۸ ه  هیئت محترم وزیران در خصوص “آئیننامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده” لازم الاجرااز۸۷/۷/۱جهت اقدام لازم ارسال میگردد.


فینتو

علی اکبر عرب مازار

شماره ۲۳۵۳۷۶ /ت ۴۱۹۵۸ ه

۱۳۸۷/۱۲/۱۴

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-وزارت آموزش و پرورش- وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۲۷ /۱۱/ ۸۷بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند ( ۱۴ ) ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – آییننامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آییننامه بند ( ۱۴ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده”

ماده- ۱- ارائه خدمات پژوهشی( تحقیقاتی و فنا و ری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکزآموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مجوز دریافت کرد ه اند، مشمول معافیت  ماده  ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند.

تبصره – ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یادشده مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشند.

ماده ۲- -ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ( ۱) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امورمالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.


پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور


.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.