حسابان وب

بخشنامه۱۰۲۶۳مورخ۸۴/۵/۳۰(ماده ۱۴۸ معافيت سود تسهيلات سرمايه گذاري هاي خارجي)

0 1,336
آکادمی محسن قاسمی

در اجراي تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره ۴۷۱۳/۳۷۸/۲۳۲ مورخ ۲۱/۳/۸۴ اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدينوسيله اعلام مي‌دارد :

فینتو

سود تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي كه مجوز آن در اجراي ماده ۶ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي صادر و به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيده و مراتب نيز به تائيد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران رسيده باشد جزء هزينه اي قابل قبول شركت سرمايه پذير، پذيرفته خواهد شد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.