نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر)

1 1,685

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذکر مي شود.

۱- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مربوط به سال تعلق ماليات يا عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجراي قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اينکه تاريخ ابلاغ آنها قبل يا بعد از تاريخ اجراي قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره(۱) ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم قطعي و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون ياد شده از طرف مؤديان مالياتي يا اداره امور مالياتي مربوط صرفاً قابل واخواهي در شوراي عالي مالياتي خواهند بود.

۲- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي که از تاريخ اجراي قانون الحاقي مذکور و به بعد صادر مي شوند، در صورتي که ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط و يا مؤديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود.

پندار سیستم

۳-با توجه به تبصره(۱) قانون الحاقي مذکور چنانچه مؤدي مقدار ماليات مورد قبول را(مطابق فرم پيوست)پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم کند، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود. بديهي است ماليات مورد قبول مؤدي نبايد کمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاسبه ماليات ابرازي و يا مندرج در اظهارنامه مالياتي تسليمي به واحد مالياتي باشد.

۴- ادارت کل امور مالياتي مکلفند به منظور اطلاع مؤديان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي، در فرم رأي هيأت حل اختلاف مالياتي چاپ شده موجود عبارت «بدوي» و نيز متن ماده ۲۴۷ الحاقي و تبصره(۱) و (۶) آن را به نحوه مقتضي درج و اضافه نمايند.

ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجراي تبصره(۵) ماده ۲۴۷ الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم طي دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حمیدرضا می گوید

    سلام وخسته نباشید حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم و۵۱ سال سن دارم دو بار بخاطر دیسک کمر عمل کردم واز حدود ۴ سال پیش بیمه ام قطع شده تامین اجتماعی چکار میتواند برایم انجام دهد نه جایی بهم کار میدن بخاطر شرایط جسمی نه تامین اجتماعی شرایطی را برام در نطر گرفته.ممنونم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.