نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۱۲۹/۲۱۰م۸۸/۴/۱۰(قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده۲۴۷به قانون مالياتهاي مستقيم)

2 2,235

حسابداراپ

قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالياتهاي مستقيم مـصـوب اسـفنـد مـاه ۱۳۶۶ و اصـلاحـات بعـدي آن کـه در جـلسـه مـورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده(۲)قانون مدني از تاريخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجرا مي باشد، به پيوست ابلاغ مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

—————————————————————————————————————————————-

شماره:۵۱۵۲۰

تاريخ: ۲۵/۰۳/۱۳۸۸

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمود احمدي نژاد

رئيس جمهور

—————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۲۱۱۲/۲۷۸

تاريخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

پندار سیستم

علي لاريجاني

—————————————————————————————————————————————-

شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸

تاريخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸

قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده(۲۴۷)

به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده- متن زير به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد:

مـاده ۲۴۷- آراء هيـأتـهاي حـل اخـتلاف مـالياتي بـدوي قطـعي و لازم الاجـراء اسـت. مـگر اينـکه ظرف مـدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده(۲۰۳) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي،از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

تبصره۱- مؤدي مالياتي مکلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند.

تبصره۲- نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.

تبصره۳- در صورتي که رأي صادره هيأت بدوي از سوي يکي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي که رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) اين قانون قابل شکايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالياتي کشور اجازه دارد شکايت کتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده که در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يک بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.

تبصره۶- در مواردي که شکايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شکايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يک درصد (۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شکايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماده يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

محل تبلیغ شما

2 نظرات
 1. فلاح می گوید

  باتشکر از زحمات شماعزیزان خیلی عالی بود ،کاملا از قانون فوق مطلع شدم ، درصورت امکان لطف کنید فرمهای مربوط به قوانین را جهت استفاده مودیان در سایت قرار دهید.چون برای دریافت یک فرم باید به اداره دارایی مراجعه شود.
  بنده از اداره دارایی فرم گرفته ام که اصلاً قابل خواندن نیست بخاطراینکه بارها از این فرم کپی گرفته شده و کیفیت نداردحتی کارمند اداره دارایی هم نتوانست بخواند

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشكر از لطف شما ؛ سعي براين است كه فرمهاي مرتبط منتشر و اطلاع رساني شوند.
  بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.