نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴،۲درآمد(اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور)

206 23,841

حسابداراپ

 

پیرو بخشنامه ۱۴ و ۱۴.۱ جدید درآمد و با بررسیهای کارشناسی انجام شده بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین میگردد :

.

۱- در خصوص قراردادهای مشمول ماده “۳۸” قانون تامین اجتماعی که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار میباشد ، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد ، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ممهور وآن را به شعبه ارائه نماید در اینصورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود . بدیهی است در این حالت چنانچه بهنگام مراجعه بازرسان دفاتر قانونی از ارائه دفاتر و مدارک خودداری نماید میبایستی حق بیمه قرارداد طبق بخشنامه “۱۴” جدید درآمد محاسبه ، مطالبه و وصول گردد .

.

۲- با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که بصورت مکانیکی انجام می گیرد به ماخذ ۷ درصد تعیین شده است ، لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تائید کارفرما ( واگذارنده کار ) اثبات شود که درصدی از کار بصورت مکانیکی انجام شده است و کارهایی را که بصورت مکانیکی انجام شده است و ابزار مکانیکی را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید ، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که بصورت مکانیکی انجام گردیده است به ماخذ ۷ درصد و مابقی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و وصول شود .

.

۳- در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی ( طرحهای غیر عمرانی ) که انجام کار بصورت دستمزدی میباشد و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصا در اجرای عملیات قرارداد عملا اشتغال به کار داشته باشد . در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه ۱۴ جدید درآمد میبایستی معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد . دستمزد پیمانکار مطابق ماده ۸ تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی توسط اداره کار درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد.

.

۴- در مورد قراردادهای حسابرسی در مواردیکه قرارداد با یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسی منعقد میگردد چنانچه مبالغ دریافتی بایت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونی موسسه حسابرسی ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسی انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسی از دفاتر قانونی موسسه حسابرسی مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع میباشد .

.

۵- با توجه به ماده ۸ مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی و بند ۲ ماده ۱ مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهای اداری ، تجاری ،بیمارستانها ، مراکز آموزشی و … نگهداری تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات میباشد لازم است معادل ۲۵ درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکی و ۷۵ درصد باقیمانده دستمزدی ( غیر مکانیکی ) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند “۵-۳” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.

پندار سیستم

.

۶- در مواردیکه در قراردادهای خارج از ضوابط طرحهای عمرانی ، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد . برابر بند (ز) بخش “۳” از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد اقدام میگردد . در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خودداری نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند ، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه بعهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید .

.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاون بیمه ای ، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابری داده های ادارات کل استانها – روسا و معاونین بیمه ای ، مسئولین درآمد ، اجرائیات ، فرابری داده های شعب میباشند .

.

تعهدنامه

بدینوسیله اعلام می دارد این شرکت دارای دفاتر قانونی ثبت شده به شرح جدول ذیل میباشد و متعهد میگردد بهنگام مراجعه بازرسان جهت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ، آنها را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قرار دهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و چنانچه دفاتر مزبور بهر دلیل مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا شرکت از ارائه آن خودداری نماید در آنصورت تعهد مینماید حق بیمه قرارداد شماره مورخ را طبق ضوابط مربوطه پرداخت نماید .

.

جدول مشخصات دفاتر قانونی طی ده سال آخر فعالیت شرکت:

ردیف سال مالی شماره پلمپ دفتر روزنامه تاریخ شماره پلمپ دفتر کل تاریخ تعداد جلد دفاتر
۱ …..

……..

….

……

….

…..

۲
۳
۴

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به صدور مفاصاحساب قرارداد مذکور اقدام نمایید.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

امضا مدیرعامل و مهر شرکت

.

 

محل تبلیغ شما

206 نظرات
 1. عباس می گوید

  باسلام

  لطفا توضیح دهید که چطورمی توان درموردپیمانکارحقیقی که کاررابه تنهایی انجام می دهدبیمه پرداخت نمودکه جزء سابقه اش به حساب آید (درقالب قراردا)

  لازم به ذکراست کارپیمانکارنظارت برمزارع گندم وجومی باشد

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام
  به نظر بنده مي بايست از بيمه ي خويش فرمايي استفاده كنيد.
  البته قراردادهاي نظارت به نوعي قرارداد پرسنلي و كاري به حساب مي آيند و به نظر بنده كارفرما موظف به ارسال ليست بيمه براي شماست.(مگر اينكه قرارداد تابع شرايط خاصي باشد.)
  موفق باشيد

 3. مسعود می گوید

  با سلام
  آقا اگر شخص حقيقي بخواهد با مكان دولتي قرارداد پروژه‌اي منعقد نمايد
  ۱-حق بيمه آن چند درصد است؟
  ۲-مفاصا حساب چگونه محاسبه و اخذ ميشود ؟
  ۳-راه حل براي نگرفتن مفاصا حساب مي‌باشد؟
  ۴- مفاصا حساب را در پايان قرار داد اخذ مي‌نمايند؟
  ۵- يعني تا مفاصا حساب ارائه نشود به مكان دولتي درصدي از پرداخت وجه قرارداد پروژه را پرداخت نمي نمايند؟
  ممنون با تشكر فراوان از شما كارشناس محترم

 4. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ۱- بسته به بودجه اي كه كارفرما براي اين پروژه در نظرگرفته متفاوت است.
  براي كار با مصالح با بودجه عمراني سهم شما ۱،۶% و بابودجه جاري ۷،۷۸% است.
  ۲-ليستهاي بيمه كاركنان شما در طي مدت قرارداد ارسال ميشود و چنانچه بودجه طرح عمراني باشد ضريب آن مقطوعا ۶،۶ % است كه ۵% آن بعهده كارفرماست و درغير اينصورت مقايسه اي بين ضريب طرح غير عمراني و ليستهاي بيمه صورت خواهد گرفت كه هركدام بيشتر باشد ملاك محاسبات ووصول است.
  ۳-اگر قرارداد فاقد نيروي كمكي و موضوع آن هم گواه اين قضيه باشد و توسط خودتان به انجام برسد از بيمه معاف است.
  ۴-بله
  ۵-بله و معمولا” ۵% از قرارداد و قسط آخر كاركرد شما را منوط به ارائه مفاصاحساب ميكنند.
  موفق باشيد.

 5. رضا عباسی می گوید

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از بابت خدمات بیمه ای سایت شما
  من قراردادی با شهرداری منطقه یک تهران دارم که همزمان با صورت وضعیت قطعی کارفرما درخواست مفاصاحساب بیمه نموده . به بیمه مربوطه ( شعبه ۳ ) مراجعه کردم و تشکیل پرونده دادم . سقف رقم قرارداد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و قانونا باید مبنای محاسبه باشد . کارکرد اعلام شده توسط من در صورت وضعیت مبلغ ۵۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد که کارفرما رغم کارکرد را تایید کرده ولی پرداخت را تایید نمیکند و استناد میکند به رغم قرارداد و اعلام میکند سقف قرارداد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و پرداخت مازاد ممکن نیست . و همین مطلب را به بیمه هم طی نامه اعلام نموده . ولی بیمه مبنای محاسبه بیمه را رقم ۵۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال می داند و اعلام میکند کار کرد از نظر من این رقم است شما در دریافت ان مشکل دارید و این مشکل شماست ولی بیمه انرا باید بپردازید . سئوال من این است چگونه بیمه به رقمی استناد میکند که مورد قبول کارفرما نیست و ضمن اینکه عالم است به عدم پرداخت ان رقم به پیمانکار ولی قصد دریافت سهم بیمه ان مبلغ اضافه را دارد . خواهش میکنم اگر اطلاعی دارید و یا پاسخی برای دفاع اعلام و راهنمایی بفرمایید . با تشکر . عباسی

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ضمن تشكر از لظهار لطف شما ؛ قاعدتا كاركرد قرارداد توسط كارفرما (به انضمام نسخه اي از صورت وضعيت قطعي) اعلام ميشود وهمين مبلغ هم ملاك محاسبه و صدور مفاصا است حال چنانچه اين مبلغ توسط جنابعالي اعلام شده است به نظر بنده لازم است به استناد نامه كارفرما و مبلغ قابل پرداخت صورت وضعيت اقدام بفرمائيد تا مفاصا حساب هم برهمين منوال صادر گردد.
  ضمنا چنانچه قرارداد شما به استناد شرايط عمومي پيمان تنظيم و يا درمتن قرارداد به افزايش و كاهش قرارداد اشاره شده باشد ، كارفرما ميتواند درقالب ابلاغ افزايش سقف تا ميزان ۲۵% ، كاركرد مازاد برسقف قرارداد را پوشش دهد.
  باآرزوي موفقيت

 7. بهزاد صادقیان می گوید

  من یک قرارداد ۱ ماه داشتم با مصالح ضریب حق بیمه ۷/۷۸ درصد تعین شد.تا اینجای کار مشکلی نیست اما چون من هیچ گونه لیستی رد نکرد ه ام ۱۰ درصد جریمه به آ ن تعلق گرفته است که من به آن اعتراض نمود ه ام . سوال من این است که من چگونه میتوانم این جریمه را کنسل کنم ؟ با تشکر

 8. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده اين جريمه قابل كنسل شدن نيست.
  در هرصورت پيشنهاد ميكنم حق بيمه براساس ضريب را با حق بيمه ليست + جريمه تهاتر كنيد و اگر باز هم بستانكار مانديد خيلي به دنبال كنسلي جريمه نباشيد چون درهرحال اين سازمان استردادي بابت حق بيمه به شما ندارد.
  موفق باشيد.

 9. شاهین شاداباد بدر می گوید

  اینجانب به عنوان شخص حقیقی درکارگاه مترو قارداد آرماتور بندی وقالببندی بصورت دستمزدی بایک شرکت دولتی منعقد نمودم /برای مفاصاحساب چه ضریبی تعلق میگیرد؟آیا هزینه بیمه خودم با توجه به کارکرد در پروژه چگونه میشود؟آیامیتوانم اسم خودرا درلیست بیمه خودم ثبت کنم؟

 10. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  چنانچه در اجراي قرارداد از نيروي كمكي استفاده ميكنيد(كه قاعدتا بايد همينطور باشد) و صرفا دستمزد دريافت ميكنيد ، ضريب بيمه ي قرارداد شما۱۶،۶۷% از كل كاركرد خواهد بود.
  براي آشنايي بيشتر درباره آوردن اسم خودتان درليست بيمه اين لينك را مرور كنيد:
  بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)
  موفق باشيد.

 11. ازاده می گوید

  با تشکر از سایت و اطلاعات مفیدتان

  پاینده باشید

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر ازاظهار لطف شما

 13. فرزاد می گوید

  با سلام خدمت شما دوستان گرامی.
  “خدا قوت ”
  انشاا… هر روز بیش از دیروز سطح اطلاعات مخاطبین را بالاتر ببرید.
  ما در شغل دولتی خود برای انجام امور جاری بطور معمول با شرکتهای کامپیوتری و IT انواع قراردادهای IT منعقد می نماییم.مشکلاتی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها داشتیم که سئوالاتی از مشاورین محترم مستقر در مناطق بیمه پرسیدیم ولی بطور کامل جواب نگرفتیم.خواهشمندم در موارد زیر راهنمایی فرمایید:
  در زمینه کامپیوتر و IT (فناوری اطلاعات):
  ۱- آیا جدول محاسباتی وجود دارد که نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها را مشخص نماید؟
  ۲- برای قراردادهای مشاوره(مبلغ بیش از یکصد و پنجاه هزار تومان)…
  ۳- برای قراردادهای فقط خرید …
  ۴- برای قراردادهای خرید و خدمات(نصب-اجرا)با هم…
  ۵- برای قراردادهای فقط خدمات(نصب-اجرا)
  ۶- برای قراردادهای مشاوره و خدمات(نصب-اجرا)
  ۷- برای قراردادهای نظارت پروژه های IT …
  نحوه محاسبه حق بیمه برای طرف قرارداد چگونه است ؟
  ۸- آیا در صورتیکه در یک قرارداد خرید تجهیزاتIT و نصب آنها(خدمات ،پشتیبانی،اجرای ساخت نرم افزار و…) جدول قیمتی برای خرید تجهیزات و نیز جدول هزینه دستمزد بطور جداکانه تهیه و پیوست قرارداد شود، باز هم بیمه کل قرارداد بطور یکجا بر مبلغ کل قرارداد محاسبه می شود یا اینکه بیمه قسمت خرید جداگانه و بیمه قسمت خدمات(نصب -اجرا)جداگانه محاسبه می شود؟(درصورتیکه بیمه اینگونه قراردادها یکجا بر مبلغ کل محاسبه شود شرکت مجری با توجه به نرخ نامه های انجام خدمات و نیز قیمتهای مشخص تجهیزات IT امکان افزایش مبلغ قرارداد به منظور پوشش دادن حق بیمه های مربوطه را ندارند و بعضاً امکان دارد متضرر شوند!)(از طرفی امکان شکستن یک قرارداد به دو قرارداد مجزای خرید و خدمات نیز وجود ندارد)
  ……….. با تشکر.

 14. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  ضمن تشكر از اظهار لطف شما
  حقيقتا براي پاسخ به اين سوال شما ، لازم است وقت زيادي صرف كنم كه با توجه به محدوديتهاي موجود ، معذورم.
  فعلا اين بخشنامه را براي قراردادهاي it مرور كنيد:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)
  موفق باشيد.

 15. H.H.F می گوید

  سلام ، کاری را شروع کرده ام که با انعقاد قرارداد با طرف دیگر ، مقرر گردیده که بر اساس حجم کاری که به من محول می کند ، آن را بر اساس رقمی که توافق شده ، انجام دهم و به او تحویل دهم ، با توجه به این که این حجم در زمان انعقاد قرارداد مشخص نمی باشد و بسته به اراده و خواست طرف دیگر قرارداد می باشد و بر این اساس نیز من چون با مجموعه کارفرماهایی مشابه این قرارداد دارم ، کارکنان خود را با لیست بیمه تحت پوشش بیمه قرار داده ام و کارفرما هم از هر پرداختی خود مبلغ ۵% را نگه داشته اند و با توجه به این که دریافت آن را منوط به اخذ و ارائه مفاصا حساب از بیمه می دانند ، تکلیف من با این خیل کارفرما ها و پرداخت حق بیمه پرسنل (۳۰%) و نیز برگشت ۵% کسر حق بیمه نزد کارفرما چگونه است ؟ آیا می توانم از تسهیلات دولت در خصوص اشتغال افراد بیکار نیز استفاده کنم؟ متشکرم

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده و باتوجه به اينكه كارفرما ۵% را بلوكه كرده شما براساس كد كارگاه همين قرارداد، ليست بيمه ارسال و حق بيمه را بپردازيد تا در پايان قرارداد به مشكل جرايم اخذ مفاصا حساب برخورد نكنيد.
  درانتهاي قرارداد و براساس كل مبلغ كاركرد، كارفرما موظف است از تامين اجتماعي درخواست مفاصا حساب كند كه پس از محاسبه مبلغ كاركرد درضريب حق بيمه قرارداد(كه به نظر بنده ۱۶،۶۷% است)الباقي آن توسط تامين اجتماعي وصول و مفاصا حساب صادر ميشود.
  پس ازآن مي توانيد ۵% خود را از كارفرما مطالبه كنيد.
  موفق باشيد.

 17. علی رهنما می گوید

  سلام

  یک شرکت ساختمانی که درپروژه مسکن مهرکارمیکندوقرارداددستمزدی دارد
  وبه عنوان پیمانکاردست ۲باشرکت یاتعاونی که قرارداد۳جانبه دارد

  ۱-ازپرداخت ارزش افزوده که کارفرماهم ازپرداخت آن امتناع میکندمعاف است؟

  ۲-بیمه پیمان ۱۶.۶۷%میباشدوبعدازمحاسبه حق بیمه پرداختی بدهکارشناخته شودتفاوت۳۰%حق بیمه و۱۶.۶۷%قراردادبه عهده کیست؟

  ۳-اگرمورد۲برعکس شودسازمان پرداخت مینماید؟

  ۴-آیا۱۶.۶۷%صحیح است یا۱۶+(۱۶*۱/۹)؟

  ممنون ازوقتی که میگذارید

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- طبق بند سه بخشنامه ۳۳۰۰۳/۲۰۰ اين قراردادها بجزارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر)از ماليات برارزش افزوده معاف هستند.
  ۲- بعهده پيمانكار
  ۳- خير
  ۴- % ۱۶،۶۷ = ۱۵% +(۱/۹ * ۱۵%)
  موفق باشيد.

 19. قهرمانی می گوید

  قهرمانی
  با سلام
  من در یک شرکت ماشینهای اداری کار میکنم که کلیه قراردادهای تعمیر و سرویس نگهداری با قطعات(مصالح)مباشد در هنگام اخذ مفاصا تامین اجتماعی بعضی از قراردادها را با ضریب تقریبا ۷درصد بعضی را با ۱۶درصد محاسبه مکندبه مورد که اعتراض میکنیم مفرمایند ملاک تشخیص با چه ضریبی محاسبه بشود ما هستم در ضمن شرکت ما عضو شورای انفورماتیک نیز میباشد خواهشمند است راهکاری در این زمینه ارایه بفرماید

 20. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده تعين شرايطي كه مشمول ضريب كمتر است را مي توانيد از مقايسه دوقرار متوجه شويد.
  در هرصورت چنانچه درمتن آن به صراحت به اين موضوع اشاره شده باشد ضريب كمتر را شامل خواهد شدكه درمتن هاي بعدي اين موضوع را پيش بيني كنيد كه تامين قطعات و لوازم مورد نيازبعهدي مجري قرارداد مي باشد.
  اين بخشنامه را هم مرور كنيد:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)
  موفق باشيد.

 21. مهران طاهری می گوید

  با سلام
  اینجانب قرارداد نظارت بر اجرای تاسیسات یک پروژه عمرانی را به صورت شخص حقیقی داشته ام ، به مدت ۸ ماه
  خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا به این قرارداد بیمه تعلق می گیرد یا خیر ؟ چند درصد ؟
  بر اساس چه ماده یا بخشنامه ای ؟

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قراردادهايي كه جنبه ي كاري و عنوان شغل ثابتي دارند مشمول رابطه كارگر و كارفرمايي است و ۳۰% حق بيمه نسبت آنهامتصوراست.
  موفق باشيد.

 23. جعفر سلطانزاد می گوید

  باسلام و خسته نباشید ،ما دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ای از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستیم ولی یکی از شعب تامین اجتماعی تهران بعد از گذشت سه سال عنوان میکنند شما مهندس مشاور محسوب نمی شوید و بعد از آوردن دلایل زیاد باز زیر بار نمی رود ، دومین مورد ما حق بیمه خود را از محل طرحها به صورت چک به حساب تامین اجتماعی واریز می کنیم ولی هنگام رد لیست بیمه شعبه مربوطه قبول نکرده ومجددا درخواست وجه به صورت نقدی می نماید و هیچ کدام از مدیران آن شعبه جوابگو نیستند خواهشمند است راهنمایی بفرمایید به کجا و کی باید مراجعه کنیم حتی مسوولان رده بالا نیز طفره می روند با تشکر.

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  در مورد ديدگاه جديد سازمان تامين اجتماعي كه بنده نمي توانم اظهار نظر كنم اما درمورد پرداخت حق بيمه ها روال مرسوم به اين شكل است كه مهندسين مشاور قراردادهاي خود را با هماهنگي كارفرما به شعبه اصلي (دفتر) ارسال و درهمان شعبه هم چك بيمه ها را پرداخت و مفاصاحساب دريافت ميكنند.
  موفق باشيد.

 25. حميد اكبري می گوید

  با سلام
  در تاريخ نهم شهريور نود و يك در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك آگهي مربوط به تصويب قانوني درج گرديده كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و لازم الاجرا ميباشد و در ماده ۱۴ اين قانون به صراحت اعلام شده كه سازمان تامين اجتماعي تنها مجاز است حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري را طبق ليست اعلامي از طرف پيمانكار دريافت كرده و در مورد هرگونه قراردادي اعم از عمراني يا غير عمراني با مصالح يا بدون مصالح گرفتن هرگونه وجهي غير از حق بيمه مربوط به ليست از پيمانكاران غير مجاز است . در واقع اين قانون بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامين اجتماعي را غير قانوني و ملغي نموده است. از اين پس پيمانكاران نيز مانند كارخانجات تنها با پرداخت ۲۳ درصد حق بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري و ۷ در صد حق بيمه سهم كارگر در ليست بيمه ماهانه ميتوانند پس از پايان قرارداد بدون پرداخت وجه اضافه مفاصا حساب بگيرند و گرفتن هرگونه وجه ديگر با عنوان ۱۵ درصد و ۷ درصد و غيره طبق قانون تصويب شده غير مجاز است .

 26. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از توضیحات شما؛ این قانون درسایت هم منتشر شده ولی درموارد مشابه هم سازمان از اجرای این قبیل مصوبات طفره رفته است.
  موفق باشید.

 27. ایوب محمدی می گوید

  با سلام و ادب
  من دو سال با ادارات منابع طبیعی قرارداد خرید مشاوره ای در استان گلستان داشتم .منتها در این استان برخی شعبه ها این قرارداد را عمرانی و برخی نیز غیر عمرانی تلقی می کنند. خواهشمند است اولا بفرمایید کد طرحهای عمرانی کدامها هستند؟ و ثانیا اگر طرح غیر عمرانی بود حق بیمه کارفرما و پیمانکار به چه صورت می باشد؟ضمنا این کار به تنهایی انجام شده است.
  با تشکر فراوان

 28. سپیده جوادی می گوید

  ۱۵/۶ از مبلغ قرارداد شرکت ،توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشد.در صورتی در طی مدت قرارداد مجموع مبالغ واریزی برای سازمان ،از لیست بیمه ارسالی شرکت من بیشتر باشد آیا مابه التفاوت قابل دریافت است؟ممنون

 29. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير
  موفق باشيد.

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  قراردادهاي مشاوره وقتي عمراني هستند كه بودجه آن ازمحل طرح هاي عمراني دولت تامين و براساس قراردادهاي تيپ سازمان مديريت سابق تنظيم شده باشند كه اين دوشرط تواما است .
  قراردادهاي مشاوره چنانچه درصدي پرداخت شوند و مشمول زمان ومكان خاصي نباشندبا تاييد كارفرما مبني انجام به تنهايي مشمول بيمه نيستند.
  موفق باشيد.

 31. ایوب محمدی می گوید

  عرض سلام مجدد
  ۱- آیا همه طرحهای استانی و ملی عمرانی تلقی می شوند؟
  ۲- اگر در یک قرارداد مشاوره ای طرح استانی باشد و کد طرح هم از نوع ۴۰۱۱۱ باشد و یکی از شرایط قرار مبنی بر این باشد که کارفرما ۱۰٪ از صورت وضعیت را بابت حسن انجام کار از هر صورت وضعیت کسر کند آیا این دلیل بر غیر عمرانی بودن قرارداد محسوب میشود؟
  یه شعبه تامین اجتماعی بدلیل طرح استانی قرارداد را عمرانی و یه شعبه دیگر نیز دال بر اینکه چون از صورت وضیعت ۱۰٪ کسر می شود قرارداد را غیر عمرانی تلقی می کند.!
  خواهمشند است در این باره راهنمایی بفرمایید. از بذل توجه جنابعالی نهایت سپاسگذاری و تشکر را دارم.

 32. مدیر سایت می گوید

  سلام مجدد
  ۱- موضوع طرح وابسته به موافقتنامه اي است كه رد و بدل ميشود.
  يعني دستگاه اجرايي موظف است بودجه را درباره همان موضوع هزينه كند كه گاهي اوقات جابجايي بين طرحها مجاز شمرده شده است.
  ۲- خير اين موضوع مانع يا باعث رد نوع بودجه نمي شود.
  ازكارفرما بخواهيد كپي موافقت نامه را به همراه نامه اي براي سازمان تامين اجتماعي ارسال و بودجه ي پروژه را ازمحل اين موافقتنامه تاييد كند.
  موفق باشيد.

 33. ایوب محمدی می گوید

  با سلام
  با سپاس فراوان از پاسخهای سنجیده و کاربردی شما.ضمن اینکه از حضور جنابعالی یک سوال دیگر داشتم:
  آیا در طرحهای عمرانی نیز اگر کار توسط فرد به تنهایی صورت گیرد نیز مشمول معافیت حق بیمه ای میشود؟

  با سپاس فراوان

 34. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وتشكر از حضور شما
  بله اگر تمام شرايط را داشته باشد امكان معافيت وجود دارد ولي به نظر بنده بودجه عمراني براي اين قراردادها كمتر اختصاص مي يابد.
  موفق باشيد.

 35. سپیده می گوید

  سلام درخصوص مازاد وجوه پرداختی حق بیمه مشاور( توسط کارفرما)،نسبت به لیست بیمه ارسال شده (توسط مشاور)به سازمان تامین اجتماعی ،قانون چه نظری دارد؟متاسفانه نتیجه تحقیقات بنده این بوده که قانون در این زمینه مسکوت است.

 36. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با استناد به بخشی از بخشنامه۱۴ وجهی بابت مابه التفاوت مسترد نخواهد شد:
  چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .
  موفق باشید.

 37. آرمین رضا می گوید

  با سلام ، من یک قرارداد با شهرداری ۲۱ دارم ، کار به اتمام رسیده و من با توجه به ارسال نامه جهت اخد مفاصا از جانب کارفرما ، بیمه اقدام به صدور برگه بدهی نموده است . این شرکت برگه بدهی را به کارفرما داده تا با توجه به مبلغی که از هر صورت وضعیت بابت بیمه کسر نموده به سازمان نامین اجتماعی پرداخت نماید . لیکن کارفرما میگوید باید مبلغ را پیمانکار پرداخت نموده و پس از اخذ مفاصا به شما پرداخت شود . در صورتی که وزارت راه حق بیمه را خودش پرداخت میکند . در این رابطه خواهشمند است روشنگری فرمایید

 38. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  دراين خصوص دورويه وجود دارد.
  در قراردادهاي با بودجه عمراني (دولتي)كارفرما۵% كسر و سپرده ميكند كه با ارائه هرپرداخت ليست توسط شما از مبلغ سپرده مسترد ميشود.
  در قراردادهاي عمومي ضريب متعلق توسط كارفرما كسر و همراه صورت وضعيت پرداخت ميشود كه دراين حالت شما پرداختي همزمان با ليستهاي خود نداريد.
  موفق باشيد.

 39. زینالی می گوید

  با سلام و خته نباشید
  متن و ماده قانونی که طی آن مهندسان مشاور از پرداخت جرایم معاف هستند را بیان کنید.
  با تشکر

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ازاین ماده قانونی بی اطلاعم وفکر نمی کنم چنین استثنایی باشد.

 41. منیژه بنی علی می گوید

  سلام آیا به خرید در قراردادهای EPCبیمه تکلیفی تعلق میگیرد؟ ضمنا کارفرما در صورت وضعیتهای خرید الزام به نگهداری ۵% ماده ۳۸ رادارد

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  لطفا این بخشنامه را مرورکنید:
  بخشنامه ۱۴،۵ (حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست (PCو EPC)

 43. وحید می گوید

  قراردادی دارم با شرکتی دولتی که در این قرارداد ۸۵% کار تامین مواد و مصالح بوده که همه انها خارجی و جهت واردات مجبور به پرداخت ارز بوده ام و ۱۵% انجام کار و اجرای طرح بوده و از کل قرارداد پیمان ۷/۷% بیمه کسر شده که مبلغ قابل توجهی میباشد ایا باتوجه به توضیحات ارائه شده راهی وجود دارد که فقط به میزان ۱۵% انجام کار ۱۴% بیمه تعلق گیرد؟
  لازم به ذکر است که این قرارداد از نوع غیر عمرانی میباشد
  با تشکر از شما .

 44. علی می گوید

  با سلام
  در قراردادهای epc آیا لیست ارسالی حق بیمه کارکنان به سازمان مد نظر و ماخذ پرداخت حق بیمه است و یا ۱۵ درصد، یا اینکه هر دو آنها نرخی جداگانه خواهد شد که به طور مجموع بایستی پرداخت شود
  ممنون

 45. vahid ahmadi می گوید

  با سلام
  من کارفرما ىک شرکت خدماتى هستم ىک نفر از پىمانکاران از اداره کار شکاىت کرده که من وى را بىمه نکرده ام اىا کارفرما موظف به بىمه پىمانکار مىباشد
  با تشکر

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از تكاليف كارفرما درخصوص قراردادهاي پيمانكاران ، معرفي آنها به تامين اجتماعي و اخذ مفاصا حساب بيمه پرسنل تحت پوشش پيمانكار است.
  موفق باشيد.

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درمقطع انجام ضريب مدنظر است ولي درانتها هركدام بيشتر باشد!

 48. برکات می گوید

  سلام

  د رمورد قرارداد سنگ چینی یه سوله برای تاسیس یه نیروگاه یه پیمانکار با دستمزد به صورت متری مثلا ۲۶۰ متر سنگ چینی متری ۱۰ هزار تومان صحبت شده اکنون در مورد ضرایب بیمه ودارایی و مفاصا حساب بیمه چگونه باید محاسبه کنیم ضمنا تهیه مصالح برعهده کارفرما می باشد
  با تشکر

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين قرارداد درشرايط عادي مشمول ۳% ماليات و ۱۶،۶۷% بيمه است.
  موفق باشيد.

 50. علی کاظمی می گوید

  با سلام و تشکر از زحمات شما

  دفتر مرکزی شرکت در تهران می باشد و کد کارگاهی هم دارد بنابر این لیست بیمه هم ارسال می شود.
  این شرکت کارگاهی در خارج تهران (اطراف تهران) دارد . آیا می توان بیمه پرسنل شاغل در کارگاه را در لیست بیمه دفتر تهران آورد؟ چگونه و به چه عنوان؟
  اگر نه چطور می توان برای این افراد لیست بیمه داد؟

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  قاعدتا هر شخصي بايد درمحدوده ي كار خود تحت پوشش شعبه ي بيمه باشدچراكه درصورت بروز اتفاق ، اثبات درحال كاربودن و علت محل اتفاق هم مهم است لذا پيشنهاد ميكنم چنانچه كارگاه خارج ازتهران مشمول شعبه ي ديگري ميشود ، براي آن محل كد جديد و ليست جداگانه ارسال كنيد.
  درغير اينصورت نياز هست كه افراد كارگاه فرعي را به عنوان مامور(و به تبع حكم ماموريت) تلقي كنيد.
  موفق باشيد

 52. ملیحه می گوید

  سلام و خسته نباشید
  من در یک شرکت ساختمانی به عنوان کارمند اداری مشغول به کار بودم به مدت ۵ سال و از اول سال ۹۲ به عنوان تعدیل نیرو بهم گفتن بهت دیگه نیاز نداریم ولی پروژه حداقل دو سال دیگه کار هست و کار من اونجا تمام نشده از شما تقاضا دارم که من را راهنمایی کنید که چطور از بیمه بیکاری استفاده کنم . بهم گفتن به پروژهای عمرانی بیمه بیکاری تعلق نمی گیره و اداره کار فقط می تونه شما رو برگشت به کار بده مگر در شرایط خاص که بهم نگفتن اون شرایط چی هست
  با تشکر

 53. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ظاهرا اين نظر درتامين اجتماعي هست كه قراردادهاي پيمانكاران مشمول بيمه بيكاري نيست ولي اينكه چطور قسمتي از ضريب بيمه اين گروه از مشاغل مربوط به بيمه بيكاري است ، سوالي به پاسخ است.
  لطفا اين مسير را دنبال كنيد:
  قانون بیمه بیکاری

 54. مرتضی می گوید

  با سلام

  لطفا بفرمایید در پروژه های عمرنی بعد از تحویل موقت که کارها برای رفع نقص مانده آیا میشود به اداره بیمه لیست داد؟ وباید نقدا هزینه بیمه را پرداخت نمود؟

 55. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بعد از تحويل موقت اتمام پروژه مفروض است مگر اينكه پروژه را با نقص تحويل و مدت زماني براي رفع نقص تعين كرده باشند.

 56. اصغر می گوید

  با سلام
  آماده سازی خیابانهای مسکن مهر که بخش عمده ای از هزینه های اجرا بر عهده اعضای تعاونی های مسکن مهر بوده وتنها بخش کوچکی به عنوان یارانه از سوی راه و شهرسازی پرداخت می شود طرح عمرانی محسوب میشود و یا غیر عمرانی ؟ در هر صورت حق بیمه قرارداد مهندسین مشاور برای طرح مذکور چگونه است؟

 57. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي احراز شرايط بيمه طرح عمراني مشاوران ، تيپ بودن قرارداد براساس دستورالعمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و تامين شدن اعتبار ازمحل طرحهاي عمراني دولت شرط اساسي است كه دراين صورت ۳،۶% سهم پيمانكار و ۱۱،۴% سهم كارفرما خواهد بود.
  موفق باشيد.

 58. بهروز می گوید

  با سلام

  در شرکتی غیردولتی پیمانکار امور سرویس و نگهداری خودرو می باشم. طبق قرارداد شرکت مکلف بوده کسورات قانونی را از هر صورت وضعیت کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز نماید.
  ولی با وجود کسر مبلغ مذکور از صورت وضعیتها، شرکت واگذارنده از تکلیف خود استنکاف نموده و تاکنون حقوق قانونی تامین اجتماعی را واریز ننموده است.
  با توجه به اینکه اخطاریه ای مبنی بر پرداخت بیمه و جرائم متعلقه (و اجرا مطابق ماده ۵۰ قانون تامین) به اینجانب رسیده است، آیا راهی برای مجبور نمودن واگذارنده کار به انجام تکالیف قانونی خود وجود دارد؟

 59. رضاسفیدی می گوید

  پروژه عمرانی که تحویل موقت شده باشد ورفع نقص هم شده باشد وبه دلیل عدم موافقت کارفرما برای برچیدن وخروج به موقع لوازم وتجهیزات ازکارگاه پیمانکارمجبور به حفظ ونگهداری پرسنل درکارگاه شده باشد لطفا بفرمایید بیمه پرسنل مذکور به چه شکل به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود درضمن صورت وضعیت قطعی هنوز توسط کارفرما نهایی نشده اشت وپیمانکارناچاربه حفظ پرسنل دفتر فنی خود شده است

 60. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع مغاير با شرايط عمومي پيمان است.
  درهرصورت مگر از كد كارگاه ديگري استفاده كنيد كه بدون تبعات نيست.

 61. رستمی می گوید

  باسلام پروژه شرکت گاز
  درصورتی که مبلغ بیمه از صورت وضعیت پیمانکار کسرگردد تا به سازمان بیمه پرداخت کردد ولی مقداری به صورت چک به بیمه پرداخت گردد ولی بقیه پرداخت نگردد درصورتیکه در پیمان قید شده که کارفرما ۷درصد حق بیمه را از پیمانکار کسر میکند تا بصورت چک به بیمه پرداخت نماید آیا جریمه دیرکرد پرداخت را پیمانکار باید پرداخت کندیا کارفرما باتشکر

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر تاخير از ناحيه كارفرما باشد قاعدتا به عهده ي ايشان است ولي تامين اجتماعي نهايتا شما را مي شناسد!
  موفق باشيد.

 63. قاسمي می گوید

  در تاریخ نهم شهریور نود و یک در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک آگهی مربوط به تصویب قانونی درج گردیده که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و لازم الاجرا میباشد و در ماده ۱۴ این قانون به صراحت اعلام شده که سازمان تامین اجتماعی تنها مجاز است حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را طبق لیست اعلامی از طرف پیمانکار دریافت کرده و در مورد هرگونه قراردادی اعم از عمرانی یا غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح گرفتن هرگونه وجهی غیر از حق بیمه مربوط به لیست از پیمانکاران غیر مجاز است . در واقع این قانون بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی و ملغی نموده است. از این پس پیمانکاران نیز مانند کارخانجات تنها با پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری و ۷ در صد حق بیمه سهم کارگر در لیست بیمه ماهانه میتوانند پس از پایان قرارداد بدون پرداخت وجه اضافه مفاصا حساب بگیرند و گرفتن هرگونه وجه دیگر با عنوان ۱۵ درصد و ۷ درصد و غیره طبق قانون تصویب شده غیر مجاز است .
  ۱- آيا شما ميدانيد شامل قرارداد هاي چه سالي مي باشد
  ۲- با توجه به اينكه سازمان از اين قانون طفره ميرود ايا از طريق ديوان عدالت اداري مي توان اقدام كرد
  ۳- ايا شما كسي را سراغ داريد كه از اين طريق اقدام كرده و موفق شده باشد در ضورت مثبت بودن شماره حكم يا اسنادي جهت ارائه در دست داريد (وحدت رويه)

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله منظور شما قانون حداکثراستفاده ازتوان تولیدی وخدماتی درتأمین نیازهای کشورو تقویت صادراست كه قيدشده:
  ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
  تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

  البته درسالهاي قبل (حدودا” ۹سال پيش) هم تصويب نامه اي مشابه از طرف هيات وزيران دراين خصوص مصوب شد كه اين سازمان چون خود را نهادي عمومي و غير دولتي مي داند زير بارآن نرفت و ازاجراي آن سرباز زد ولي الان كه قانون مصوب مجلس است قاعدتا نمي تواند از اجراي آن سرباززند.
  ۱- از همان تاريخ ابلاغ
  ۲- ؟
  ۳- خير
  موفق باشيد.

 65. نینا می گوید

  با سلام
  لطفا راهنمایی کنید که مهلت بررسی قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصا حساب چقدر است و آیا بخشنامه ای در این خصوص وجود دارد؟

 66. رضا می گوید

  یک شرکت کامپیوتری برای کارهای خود از خدمات افراد خارج از شرکت و خارج از لیست بیمه خود بصورت موردی و تحت قرارداد انجام کار انفرادی استفاده میکند . ایا به این قراردادها کسورات بیمه تعلق میگیرد.

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا اگر بصورت قرارداد كاري نباشد مشمول نيست ولي درهرحال بايد قبل از اتمام قرارداد آنرا استعلام كنيد.

 68. افشین می گوید

  با سلام
  من یک قرارداد انفرادی جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان یک شرکت دولتی و به مدت ۶ ماه با خودرو سواری و شخصی خود داشته ام
  حال بعد از چندین سال اجراییه ای از بیمه برای من صادر شده است
  آیا به قراردادهای انفرادی به شرح فوق که انفرادی بوده بیمه تعلق میگیرد؟

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر راننده و طرف قرارداد ، صاحب خودرو و اسناد مالكيت ارائه دهد خير مشمول نيست.

 70. محمد می گوید

  با عرض و سلام و سپاس. بنده به مدت ۱۰ سال در یکی از سازمانهای شهرداری به عنوان نقاش ساختمان فعالیت داشته ام که بر اساس متراژ، مبلغ دریافت می کردم. اکنون پس از گذشت ایام هیچ سند پرداختی و قراردادی در دست نیست زیرا همه چیز به صورت شفاهی صورت می گرفت. آیا برای دریافت حق بیمه می توانم اقدام کنم؟ با کمال امتنان

 71. ali می گوید

  سوال:قراردادي دستمزدي با يكي از ادارات منعقد نمودم ولي با توجه به اينكه اكثر عمليات اجرائي بصورت مكانيزه صورت گرفته در يكي از بندهاي قرارداد نيز به ۷۰درصد مكانيكي و ۳۰ درصد دستمزدي اشاره شده است ولي سازمان تامين اجتماعي براي ۱۰۰درصد كل پروژه بصورت دستمزدي محاسبه مي نمايد خواهشمند است اعلام پاسخ فرمائيد.باتشكر

 72. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  موضوع قرارداد رو بفرمائيد.

 73. قاسم می گوید

  با سلام
  احتراما من سوالی داشتم در خصوص میزان بیمه ای که از قرارداد من کم میشه.اخیرا مقدار بیمه و مالیاتی که از من کم شده جمعا ۱۹.۶۶ درصد بوده (۵ درصد مالیات تکلیفی و ۱۴.۶۶ درصد بیمه).
  در صورتی که تا پیش از این تنها ۸ درصد برای بیمه و مالیات ( با هم) کم می شده
  توضیح آنکه من این قرارداد رو شخصا و با حضور در محل شرکت انجام می دهم و ساعات حضور بنده هم خیلی مشخص نیست و هر وقت که نیاز باشه در محل شرکت حاضر میشوم.
  من در طی این قرارداد خدمات مشاوره ای به شرکت می دهم و هیچ گونه خدمات عمرانی و مکانیکی در کار من وجود ندارد.
  همچنین بنده هیچ نوع خدمات بیمه ای از قبیل بیمه درمانی تامین اجتماعی و همینطور بازنشستگی از شرکت دریافت نمی کنم.
  شرایط قرارداد من بصورت زیر هست:
  عنوان قرارداد رو نوشته : قرارداد خدمات تحقیق و توسعه
  ماده ۱: تاریخ قرارداد: از تاریخ ۱/۱/۹۲ تا ۳۱/۶/۹۲
  ماده ۲: طرف قرارداد موظف است وظایف محوله را به نحو مطلوب انجام داده و در فواصل مقتضی گزارش کار خود را ارائه نماید.
  ماده ۳: موضوع قرارداد: ارائه خدمات در امور تحقیق و توسعه
  ماده ۴: مجری متعهد می گردد شخصا موضوع قرارداد را انجام داده و از واگذاری آن به غیر خودداری نماید.
  ماده ۵: نظر به عدم رابطه مزدبگیری، مجری مشمول مواد ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمی باشد.
  ماده ۶: حق الزحمه طرف قرارداد برای کل مدت قرارداد مقطوع مبلغ ?????می باشد که با ارائه گزارش کار توسط مجری و پس از تایید و کسر مالیات قابل پرداخت خواهد بود.
  ماده ۷: محل خدمت طرف قرارداد در شرکت ??? به آدرس ……. می باشد.
  lماده ۸: سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد، بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
  ممنون میشم اگر لطف کنید وبگید که آیا این قرارداد اصلا شامل کسر بیمه می شود یا خیر؟ اگر نمیشود با استناد به کدام مواد قانونی نمیشود؟ اگر میشود با استناد به کدام یک از بند های قانون کار و بیمه و به چه میزان.
  ضمنا اگر کلا معاف از بیمه است، بنده بایستی چگونه مبلغی رو تا کنون از من کم می شده رو پس بگیرم؟
  با تشکر

 74. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده قرارداد شما مشمول بيمه نيست و اينكه تا كنون نيز ضرايب مختلفي از شما كم ميشود روشن نيست.
  در هرصورت از كارفرمايتان بخواهيد با تاكيد بر اينكه كار به تنهايي و توسط خودتان به انجام مي رسد ، شمول حق بيمه را ازتامين اجتماعي استعلام كند.
  موفق باشيد.

 75. فرید می گوید

  با سلام
  من یک قرارداد طراحی و ساخت دارم میبندم

  در این قرارداد به هیچ عنوان کلمات طراحی خدمات و .. مشابه ذکر نشده

  حق بیمه هم فقط جهت دو نفر ارسال می شود

  در کل قرارداد از کلمه فروش استفاده شده است (حتی فروش اطلاعات )
  بیمه و مالیات من به چه صورت است

 76. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر به هر شكل و در قرارداد محرز باشد كه ازوجود نيرو استفاده شده شمول بيمه برآن متصور است.

 77. احسان می گوید

  سلام وخسته نباشيد .موضوع : ارزش افزوده
  شركت بنده يك قرارداد غير عمراني با شهرداري دارم كه در اوسط كاركارفرما ۱۰۰تن ميلگرد به شركت بنده داده است و فاكتور خريد بنام خوده كارفرما مي باشد . كه مبلغ ارزش افزوده اي كه بايد كارفرما طبق قرارداد به شركت بدهد را پس از كسر مبلغ خريد ميلگرد از درامد ناخالص ماهيانه شركت كسر وسپس الباقي را ضربدر ۶% پرداخت كرده و در نهايت بنده طبق قانون ماليات افزوده بايد ۶% كل درامد را به دارائي واريز كنم .كه هم فاكتور خريد ميلگرد ندارم وهم كسري موجودي جهت واريز .لطفا طبق قانون و بخشنامه راهنمائي فرمائيد

 78. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  كارفرما اين ميلگرد را درقبال بدهي اش داده؟

 79. امین می گوید

  سلام ما یک شرکت پیمانکاری در زمینه نگهداری وتعمیرات هستیم.
  متن قرارداد با کارفرما راهبری وتعمیر ونگهداری ساختمان،تاسیسات وتجهیزات مجموعه ساختمانها،موتورخانه هااصلی وفرعی، آسانسورها، نیروگاه وپستهای برق وکلیه کارهای برقی و تاسیسات موجود در یک سازمان بزرگ دولتی.
  در این قرارداد کلیه ابزار وادات وماشین آلات اجرای کار وهمچنین تهیه کل مواد مصرفی از جمله وسایل آبندی وشستشو و وسایل جوشکاری و… برای عملیات نگهداری و عملیات اجرایی در حدود مفاد قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
  ضمناً تهیه قطعات یدکی اصلی به عهده کارفرما می باشد.
  در این گونه از قراردادها چگونه می توان طبق فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد یعنی ۷۵% مکانیکی و۲۵% دستمزدی محاسبه گردد.

 80. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده قرارداد شما باتوجه اينكه با تامين مصالح است با ضريب ۷،۷۸% محاسبه خواهد شد.

 81. امین می گوید

  با تشکر از نظر جنابعالی ؛ ولی تامین اجتماعی به علت راهبری بودن موضوع قرارداد کل مبلغ قرارداد ۱۶.۶۷% محاسبه نموده وما درمرحله اعتراض هستیم.

 82. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب
  اگر در قرارداد به مواد مصرفي اشاره شده باشد و يا كارفرما اين موضوع را طي نامه اي گواهي كند ضريبي كه عرض كردم ملاك خواهد بود.
  موفق باشيد.

 83. محمد تقی فعالی می گوید

  با سلام
  من یک قرارداد ساخت مجسمه با شهرداری داشتم و همانطوری که میدانید هنر مجسمه سازی کاری فردی و سلیقه ای است و تمام مراحل ساخت را خودم و به تنهایی انجام می دهم و ضمنا” بازنشسته آموزش و پرورش هستم و بیمه طلایی نیز دارم وهمینطور مجوز آموزش از اداره ارشاد را نیز دارم . ایا برای قرارداد بتده بیمه تعلق می گیرد یا نه ؟ و بیمه می تواند از بنده حق بیمه مطالبه نماید؟ اگر میتواند براساس کدام قانون و تبصره . ضمنا” بنده از مالیت نیز معاف هستم .

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر بنده مشمول نيستيد خصوصا كه حكم بازنشستگي كشوري هم داريد.
  موفق باشيد.

 85. نظری می گوید

  با سلام،

  خواهشمند است در صورت امکان جرایم ماده ۳۸ تامین اجتماعی راه شرح داده .

  همچنین شایان ذکر است که مطالب و مباحث بسیار عالی و کارا می باشند.

  با تشکر از لطف شما.

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر براي اطلاع بيشتر لطفا بخشنامه ۱۴ اين سازمان را مطالعه فرمائيد.
  موفق باشيد.

 87. داریوش قربانی می گوید

  با سلام
  بنده به عنوان مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور وشغول هستم اما بنا به دلایلی از اردیبهشت ماه برایم لیست بیمه رد نشده است آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟ شرایط بیمه بیکاری را بیان فرمایید. با تشکر

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير الان مشمول نمي شود ولي باز هم پيگيري بفرمائيد.
  ضمنا اين مسير را هم مرور كنيد:
  قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن

 89. علي می گوید

  با سلام و تشكر از زحمات شما كه در اگاه سازي افراد تلاش مي كنيد لطفآ ماخذ و نحوه ي محاسبه ي قردادهاي مشاوره در طرح هاي غير عمراني را ذكر نماييد.

 90. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بخشنامه ۱۴ درآمد اين سازمان را مطالعه بفرمائيد.

 91. مهرداد می گوید

  باسلام خدمت مدیر محترم سایت

  من یه سوال داشتم در قراردادهای پیمانکاری سرویس های ایاب و ذهاب چند درصد بیمه و مالیات تعلق میگرد ؟؟

 92. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر راننده خودرو مالك وسيله نقليه باشد بيمه اي تعلق نمي گيرد ولي ۳%ماليات مشمول است.
  درغير اينصورت چون كار به نوعي مكانيكي تلقي ميشود مشمول بيمه ۷،۷۸% بيمه خواهد بود.

 93. علي می گوید

  با سلام وتشكر اززحمات شما

 94. مصطفی می گوید

  باسلام ، لطفا بفرمائید درخصوص برخی از موارد ارجاع شده به شرکتهای مهندسین مشاور که موردی بوده و صورتحساب می گردند(قرارداد ندارد) باید بیمه کسر گردد
  متشکرم

 95. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله سازمان تامين اجتماعي اين موارد را برخلاف ماده ۳۸ هم مشمول بيمه مي داند.

 96. مهدی می گوید

  با عرض سلام و احترام
  کسی که کارهای پیمانکاری برای ارگان های دولتی به تنهایی انجام میدهد اما موقع اخذ مفاصاحساب نمی تواند اثبات کند که به تنهایی کار را انجام داده و مبلغ ۷.۷۸ درصد قرارداد را پرداخت می کند و طبیعتا لیستی هم ندارد که اعلام کند
  با این شرایط ایا مشمول جریمه خواهد شد یا نه ؟
  وسابقه بیمه خودش چی می شود
  با تشکر فراوان

 97. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي نمي توان اين موضوع را اثبات كرد مي بايست همزمان با پرداخت ضريب ليست افراد را هم ارسال كنيد تا مفاصا حساب صادر شود.
  اگر اين ليست بنا به اعلام كارفرما درخصوص فاصله زماني انجام كار معوق باشد مشمول جريمه هم خواهيد شد.
  موفق باشيد.

 98. مهدی می گوید

  با سلام
  کسی که مبادرت به اخذ مفاصاحساب برای کارهای پیمانکاری می کند وشرکت ثبت شده ندارد چطور می تواند برای خودش هم سابقه رد کند
  سپاس

 99. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر كارفرما كاركرد خودتان را درانجام كار تاييد كند سابقه لحاظ ميشود.
  موفق باشيد.

 100. هاشمی می گوید

  با سلام خواهشمند است نحوه ثبت حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی توسط کارفرما را راهنمایی فرمایید. موقع پرداخت سپرده بیمه بستانکار میشود طرف بدهکار چه حسابی است؟ با تشکر

 101. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظور شما پرداخت سپرده به حساب تامين اجتماعي براي پرونده هاي اعتراضي است خواهيم داشت:
  سپرده نزد سازمان تامين اجتماعي (بد)
  بانك(بس)

 102. غلامرضا فلاحتی می گوید

  با سلام در یک قرار داد خدمات مشاوره (به کارفرمایی ارگانی دولتی و طبق ضوابط تیپ سازمان مدیریت) در بخش کسورات حق الزحمه نوشته شده : منابع مالی طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تا مین میگردد و حقوق دولتی و غیر دولتی مترتب قرارداد بر مبنای ضوابط حاکم بر طرحهای عمرانی بر عهده مشاور خواهد بود.
  ذیحساب به استناد این جمله ، کل کسورات ۳.۶ و ۱۱.۴ را از صورت وضعیت مشاور کم میکند . آیا قانونی است ؟ اگر نیست طبق چه مرجعی میتوان اقامه دعوا کرد؟ ضمن آنکه در جمله فوق اصلا به سهم کارفرما و پیمانکار اشاره نشده و به نظر خواننده طبق عرف فقط سهم پیمانکار(یا مشاور) در حقوق دولتی و غیر دولتی متصور میشود. با تشکر

 103. فرهادی می گوید

  دفاتر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای سه سال مورد حسابرسی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی قرار گرفته و براساس گزارش آن و برگ اعلام بدهی نیز کلیه بدهی خود را تسویه کرده است. لیکن در مراجعه به شعبه مربوطه برای اخذ مفاصا حساب یکی از قراردادهای خود که موضوع آن انجام خدمات حسابداری و خدمات مالی بوده است, شعبه مذکور اقدام به محاسبه حق بیمه بر مبنای ضریب نموده و استدلال می نماید که مفاد بخشنامه ۱۴/۲ صرفا ً ناظر بر قراردادهای حسابرسی است. حال آنکه کلیه درآمدها و هزینه های این قرارداد نیز مشابه سایر قراردادها اعم از حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری در دفاتر موسسه ثبت و لیست بیمه کارکنانی که این خدمات را انجام داده اند به موقع ارائه و حق بیمه آنها نیز پرداخت شده است. لطفا راهنمائی بفرمائید به چه طریق می توان به این رای صادره اعتراض نمود

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همانطوريكه مي فرمائيد اين خدمات هم تابع ليست موسسه هستند ولي بهتر بوده همزمان با انعقاد قرارداد رونوشت آن به تامين اجتماعي ارسال و برمبناي ليست پرسنلي موسسه مفاصاحساب مي گرفتيد.
  الان هم به به اين بنده بخشنامه ۱۴ سازمان استناد و اعتراض كنيد:
  * قراردادهای حسابرسی
  با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

 105. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير قانوني نيست.
  چون مبناي قرارداد اعتبار عمراني و و تيپ ميباشد حق بيمه سهم مشاور۳،۶ بعهده ي شما و ۱۲% بعهده ي كارفرماست.
  به اين بند بخشنامه ۱۴ سازمان اشاره كنيد:
  ۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

 106. عهدی آذر می گوید

  با سلام ، میخواستم بدانم که آیا به مواد و مصالح مالیات تعلق میگیرد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است با چه درصدی؟ – با تشکر

 107. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظورتان به فاكتورهاي خريد اين موارد باشد خيرماليات ماده ۱۰۴ تعلق نمي گيرد.

 108. مهدی می گوید

  با سلام از سایت خوب شما

  من یک شرکت دو نفره با مسئولیت محدود داشته و با یک شرکت دولتی بصورت حقوقی قرارداد مشاوره تهیه گزارش به مدت دو ماه بستم . لطفا بفرمایید:

  ۱- تامین اجتماعی حق بیمه ۱۵/۶% لحاظ کردن در حالیکه کارفرما کتبا نامه داده که انجام دهنده کار یکنفر بوده و ۶۰% کار مکانیکی بوده است…… آیا حق بیمه به این قرارداد شامل می شود ؟

  ۲- مدت قرارداد در متن قرارداد ۲ ماه بوده و کار طی ۲ ماه تمام شد اما تایید موضوع قرارداد (گزارش تهیه شده) توسط اداره دولتی ۲ سال طول کشید….. با این حساب مدت قرارداد ۲ ماه حساب می شود یا ۲ سال ؟

  ۳- من دفتر کار نداشته و لیست بیمه به اداره تامین اجتماعی ارسال نکرده ام آیا با توجه به اینکه انجام دهنده کار یکنفر بوده آن هم فقط با کامپیوتر و در منزل شخصی ، آیا مشمول جریمه عدم ارسال لیست بیمه می شوم ؟

  بسیار ممنون می شوم اگر مرا راهنمایی کنید. در صورت امکان شماره تلفن جهت مشاوره بفرمایید.

  با احترام

 109. حاجیان می گوید

  با عرض سلام و تشکر از پاسخهای خوب و روشن شما کارشناس محترم
  آیا بخشنامه ای در خصوص معاف بودن کالاهای اختصاصی نفت و گاز از حق بیمه تامین اجتماعی و همچنین کالاهای وارداتی وجود دارد. توضیحا ًاینکه این کالا توسط پیمانکار تهیه گردیده نه اینکه کارفرما در اختیار گذاشته باشد.
  زیرا در پیمانی که ما با شرکت گاز منعقد نموده ایم نوشته شده کالای اختصاصی از پرداخت حق بیمه معاف است. اما تامین اجتماعی این معافیت را منوط به آوردن بخشنامه از طرف ما میداند.
  پیشاپیش از راهنمایی شما کمال تشکر را دارد.

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  ۱- چون قرار با شخصيت حقوقي است بله مشمول ميشود وچنانچه قرارداد مثلانقشه برداري داشته باشد ميتوان درصدها را به مكانيكي و غيرمكانيكي اعلام كرد.
  ۲- ۲ماه با تاييد كارفرما مبني برسير اداري كه فرموديد و شما نقشي درآن نداشتيد.
  ۳- بله
  درصورت نياز به مشاوره بيشتر از طريق منو “تماس با ما” سايت اقدام فرمائيد.
  موفق باشيد.

 111. حمید می گوید

  با سلام
  شرکت ما قراردادی با یکی از شرکتهای تابعه نفت بابت فروش مواد شیمیایی چاه های نفت منعقد نموده. و طی الحاقیه ای نیروی انسانی (کارگر ساده) نیز برای کارفرما تامین نومده. طی استعلامی که تامین اجتماعی از کارفرما نموده کارفرما به صراحت مبلغ قرارداد را تفکیک به دو بخش خرید مواد و تامین نیروی انسانی نموده. لیکن تامین اجتماعی به ۱۰% مبلغ فروش ضریب ۱۶.۶۷ و به ۵% میبغ فروش ضریب ۷.۷۸ اعمال نموده و پس از کسر وجوه پرداختی حق بیمه پرسنل اقدام به صدور برگه بدهی نموده. حال سوال این است مگر قرارداد خرید و فروش معاف از حق بیمه نمی باشد. لطفاً راهنمایی نمایید.

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهترين راه اين بود كه قراردادها را ازهم جدا منعقد ميكرديد.

 113. سعید می گوید

  با سلام.

  من حدود ۱۲ سال سابقه بیمه داشتم که متاسفانه بیکار شدم و الان حدود شش سال هستش که نه دفترچه بیمه درمانی دارم و نه حق بیمه ای واریز کردم.

  ایا راهی وجود دارد که من بتوانم این مدتی که حق بیمه پرداخت نکرده ام رو یکجا پرداخت کرده تا سابقه بیمه من پیوسته شود.

  در ضمن در این مدتی که بیمه رد نکرده ام یک شرکت هم ثبت کردم ولی متاسفانه کد اقتصادی و بیمه برای ان نگرفته و تا کنون هم هیچ مالیاتی برایش پرداخت نکردم.
  برای این شرکت به مدت سه سال دفتر داشتم و فعالیت های مشاوره و ازاد انجام میدادم ولی بدون هیچ گونه پرداختی یا ثبت در دفاتر.

  ایا میتوانم از این شرکت برای پرداخت بیمه های عقب افتاده استفاده کنم. و اگر راهی باشد حاضرم که جریمه این شش سال عدم پرداخت را هم قبول کنم

  با تشکر

 114. امیر می گوید

  با سلام و احترام
  خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادی که بخشی از آن شامل تأمین مواد و متریال توسط پیمانکار بصورت cost plus می باشد، راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

 115. مدیر سایت می گوید

  با سلام و عرض ادب
  درمورد روش cost plus توضيح بيشتري بفرمائيد.

 116. مریم می گوید

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  مدیرعامل شرکتی که پروژه های دولتی اجرا می کند و یکی از کارگران را بیمه کرده است از طریق همین پروژه ، خودش چطور میشه که بیمه بشه؟
  البته پرسنل دیگری هم هستند که باید بیمه شوند
  میشه کامل توضیح بدید. اطلاعات بیمه ای من بسیار کم است
  ممنون از راهنماییتون

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را مرور فرمائيد.

 118. محمد علي لطفي می گوید

  باسلام
  ضمن تشكر از سايت بسيار جالب و كامل شما
  يك سوال داشتم ، ما يك شركت پيمانكار در پروژه دولتي بوديم و انجام كار مبلغ ١٧٥٠٠٠٠ يك ميليون هفتصدوپنجاه هزار تومان و خريد لوازم هجده ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان است اما خريد و نصب در قالب يك قرار داد ثبت شده است لطفا به صورت شفاف در مورد نحوه محاسبه ميزان بيمه اين قرارداد راهنمايي بفرماىيد مدت انجام كار هم فقط ١٤ روز بوده است.

 119. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر؛اگر بودجه پروژه شما طرح عمراني باشد۱،۶% به نسبت كل كاركرد سهم شماست.
  درغير اينصورت ضريب ۷.۷۸% به نسبت كل كاركرد بعهده پيمانكارخواهد بود.

 120. نیما شهروزی می گوید

  سلام و عرض ادب،

  ما شرکت تازه تاسیسی هستیم که به صورت قراردادی، خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ارائه می کنیم. در این قراردادها هیچگونه پرسنل دائم و مستقر نداریم و بر حسب نیاز، نیرو اعزام می کنیم. اسامی پرسنل شرکت به طور ماهانه در لیست رد شده و حق بیمه آن ها هم به موقع پرداخت شده است. ضمنا هنوز به عضویت شورای عالی انفورماتیک هم در نیامده ایم.
  حالا با پایان یکی از قراردادها، وقتی برای دریافت مفاصاحساب به شعبه مربوطه مراجعه می کنیم، عنوان می کنند که اگر عضو شورای عالی انفورماتیک نباشیم باید به ماخذ ۷ درصد مبلق قرارداد، مجددا حق بیمه پرداخت کنیم تا مفاصاحساب صادر شود. این در حالی است که بنده چنین ماده قانونی در هیچ کدام از قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی ندیدم.
  لطفا بنده را در این خصوص راهنمایی کنید و در صورتی که چنین قانونی وجود دارد، منبع آن را معرفی کنید.
  سپاس گزار

 121. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا شرايطتان را با اين بخشنامه بسنجيد:
  اينجا

 122. صادقی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  اگر شرکتی برای امور حسابداری با یک حسابدار قرارداد منعقد نماید و مبلغی هم پیش پرداخت پرداخت نموده باشد نحوه ثبت حسابداری موارد فوق چگونه است؟
  با تشکر

 123. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پيش پرداختها ***
  موجودي نقد و بانك ***

 124. گماری می گوید

  با سلام وخسته نباشید آیا کارفرما خود می تواند بجای پیمانکار راسا اقدام به دریافت مفاصاحساب باشد؟ چگونه و در چه شرایطی؟ وکیل تبعاتی برای کارفرما دارد؟ بسیارسپاسگزارم

 125. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه پيمانكار بدهي هاي خود را نپردازد و مقدمات اخذ مفاصا حساب را فراهم نسازد ، با مكاتبه ي سازمان تامين اجتماعي و اعلام بدهي ، نهايتاكارفرما مكلف خواهد شد تا ازمطالبات پيمانكار بدهي را بپردازد و مفاصا حساب صادر شود.

 126. حشمتی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  چنانچه در قرارداد پیمانکاری قید نشود کسورات قرارداد به عهده پیمانکار یا کارفرماست، درآن صورت قانوناً بعهده کدامیک میشود؟؟؟؟
  ممنون میشم اگر بخشنامه یا ماده تبصره ای در این باره اگر هست شماره آن را اعلام بفرمایید .
  با سپاس

 127. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ذكر اين موضوع بيشتر جنبه تاكيدي دارد ودرصورت عدم تاكيد هم بموجب قوانين موضوعه ، متعهد پرداخت مشخص ميشود لذا بموجب ماده ۱۰۴ قانون مالياتها، ماليات قرارداد و بموجب ماده ۳۸قانون تامين اجتماعي ، بيمه آن مشخص ميشود.

 128. حشمتی می گوید

  با سلام مجدد. ببخشید من درست متوجه نشدم. اگر حق بیمه قرارداد ۱۶.۶۷ درصد باشد. آیا باید از پیمانکار کسر گردد یا کارفرما قانوناً موظف به پرداخت است؟؟؟؟

 129. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تعهد بيمه بعهده پيمانكار است ولي كارفرما آنرا اركاركرد وي كسر و پرداخت مي كند.

 130. حشمتی می گوید

  با سپاس فراوان

 131. مهدی فراوانی می گوید

  با سلام کارفرما به درخواست های بیمه توجه نکرده و پاسخ نداده و در هیات بدوی علی رغم اینکه مصالح به عهده پیمانکار بوده و تا سقف پیمان کار نشده است بدهی بر اساس مبلغ قرارداد و نرخ ۱۶.۵ % محاسبه شده است. کارفرما از ارسال صورت وضعیت قطعی و سوابق خودرای نموده و پاسخ چیمانکار و شرکت را نمی دهد. تا مبلغ قرار داد حقوق بیمه پرداخت شده است. تکلیف جهت وادار کردن کارفرما به پاسخ و ارسال سوابق چی می باشد تا در تجدید نظر مد نظر قرار گیرد. با تشکر

 132. نازنین نیایی می گوید

  باعرض خسته نباشید موضوع یک قرارداد عبارت است از(خرید روزانه تعداد…پرس غذا جهت رستوران شماره یک شزکت نفت ) آیا معاف از بیمه است یا خیر

 133. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر صرفا خريد و فاكتور اخذ ميكنيد مشمول نيست.

 134. عسگر شیرزاد می گوید

  باسلام
  بنده مدیر عامل یک شرکت پیمانکاری فعال در زمینه شبکه های مخابرات و توزیع نیروی برق هستم.چند سالیست که شرکت های توزیع نیروی برق رفع اتفاقات در شبکه های توزیع را به پیمانکاران برق واگذار میکند و عنوان قرارداد نیز تعمیرات و رفع اتفاقات شبکه برق میباشد.قرداد کلا به سه بخش تقسیم میشود که بخش اول آن تامین نیروی انسانی و ماشین آلات (وانت و جرثقیل) مورد نیاز و بخش دوم آن تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت رفع خرابیها و بخش سوم شامل رفع اتفاقاتی نظیر تصادف ماشین با تیرهای برق که پیمامکار مکلف به تعمیر شبکه با اکیپی مستقل میباشد که در این بخش نیز مصالح توسط پیمانکار تامین شده و بابت اجرای آن به پیمانکار دستمزد تعلق میگیرد.کارهای انجام شده توسط پیماانکار در سه غالب صورت وضعیت میشود.غالب اول پرداختی با بت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و بصورت ماهانه تهیه و ارسال میشود.غالب دوم صورت تجهیزات مصرفی بدون دستمزد که آنهم بصورت ماهانه تهیه و ارسال میشود و غالب سوم مصالح مصرفی بهمراه دستمزد اجرای کار که در چند نوبت تهیه و ارسال میشود.در پایان کار نیز شرکتهای توزیع در طی نامه ای منباب مثال بفرم زیر کارکرد پیمانکار را به ادارات بیمه اعلان میکنند
  ۱-مبلغ قرارداد ۱،۰۲۲،۸۳۰،۵۶۴ ریال
  ۲_ مبلغ کارکرد ۸۱۱،۳۷۵،۷۶۰ ریال
  ۳- هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی ۳۲۴،۵۵۰،۳۰۴ ریال
  ۴- دستمزد ۴۸۶،۸۲۵،۴۵۶ ریال
  ۵_ تهیه مصالح به عهده پیمانکار بوده است.
  ۶- پیمان برمبنای فهرست بهاء داخلی تنظیم گردیده.
  ۷- نسبت مکانیکی به دستی ۶۰% میباشد.

  ادارات بیمه هنگام صدور مفاصا حساب به اشکال مختلف عمل میکنند.بعضی از ادارات کل قرارداد را در غالب قرارداد خدماتی با ضریب ۱۶.۶۷ % حساب میکنند و بعضی از ادارات آنر کلا در غالب قرارداد خدماتی و با در نظر گرفتن نسبت مکانیکی به دستی حساب میکنند و بعضی ادارات نیز با در نظر گرفتن مصالح فقط بخش دستمزد را در غالب قرارداد خدماتی دیده و با لحاظ کردن بخش مکانیکی و دستی محاسبات را انجام میدهند.در این ارتباط چند سوال برای اینجانب مطرحه که بسیار ممنون میشم به آنها پاسخ دهید.
  ۱- آیا براستی آخرین بخشنامه صادره اینقدر گنگ و نامفهوم هست که کارشناسان معظم ادارات بیمه هریک بگونه ای آنرا تفسیر میکنند یا اینکه بر این اساس که هرچه بیشتر تونستن بیگیرن عمل میکنند.
  ۲-بنده که دیگه در فهم خودم از بخشنامه شک کردم.آیا براستی بخشنامه در مورد این تیپ قراردادها وضوح و صراحتی دارد.
  ۳- آیا مرجعی در این مملکت پیدا میشه که بشه چنین شکایتی رو پیشش برد(لازم به توضیحه که در چند مورد اعتراضی که بنده به رای صادره در شهرستان کردم با حضور در کمسیون استان که یک روحانی نیز در اون حضور داشت با صحنه های مشمئزکننده ای مواجه شدم آنچنان که خلافی مرتکب شده و از جلسه محاکمه خودم برمیگردم بعبارتی همه آقایان تصورشون این بوده که مقابلشون انسانی متغلب،دزد،پدرسوخته و مال مردم خور جلوشون نشسته و از پروندن هرگونه متلکی ذره ای کوتاهی نمیکردند).
  ۴- در پایان ضمن توفیق روزافزون برای حضرتعالی اگه صلاح دونستید این مطالب رو تو سایت بذارید.

 135. بهمن می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  من یه قرارداد یک ماهه به تاریخ آذر پارسال با موضوع گردآوری و تدوین محتوای کتاب داشتم که زیرش تبصره هم خورده بود که پیمانکار این کار را به تنهایی انجام می دهد ولی بعد که توی فروردین رفتیم مفاصا بگیریم، ۱۶٫۶۷ بیمه خورد و من توی قرارداد متضرر شدم. اون موقع فکر کردم کاری نمیشه کرد، ولی الان به فکر اعتراض افتادم. اعتراض یه فرصت محدودی داره یا الان هم میتونم اعتراض کنم؟

 136. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهتر بود كه همان موقع اعتراض و قبل از صدور مفاصا حساب مستندات خود را ارائه مي كرديد.
  در هرصورت الان هم مراجعه و موضوع را پيگيري كنيد.

 137. بهمن می گوید

  ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ دادید

 138. کوثر بابایی می گوید

  باسلام من دریک شرکت ساختمانی بعنوان ریس هیئت مدیره و سپرست کارگاه مشغول فعالیت هستم وفوق لیسانس وشغل دیگری هم ندارم چرا سازمان تامین اجتماعی ازپذیرفتن لیست من که زن هستم خوداری میکند مگرزن چه گناهی مرتکب شده که نبایستی لیست بیمه اش پذیرفته شود خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که پکاربایدکرد

 139. علیرضا می گوید

  با سلام و احترام
  من ۱ سوال داشتم
  اینجانب یک شرکت حقوقی ثبت کردم.هیچ قراردادی هم ندارم.
  چه جور میتونم خودم را از طریق شرکتم بیمه کنم.؟؟
  سوال بعد چون باید لیست حقوق رد کنم اداره مالیات ، در پایان سال مالی مشکلی از لحاظ مالیاتی برام ایجاد نمیشه؟؟؟
  با تشکر

 140. امید می گوید

  باسلام وسپاس بیکران بابت زحمات ارزشمندتان
  بنده با یک موسسه حسابرسی قراردادی مبنی برتهیه گزارش آنالیز مالی برای یکی از شرکتهای طرف قراردادموسسه منعقد نمودم.موضوع کار بصورت انفرادی توسط خودم انجام شد ومبلغ قرارداد پس از تحویل گزارش به بنده پرداخت میگردد. آیا چنین قراردادی مشمول کسر بیمه خواهد شد؟ ممنونتان خواهم بود چنانچه راهنمایی بفرمایید.

 141. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر
  لطفا اشاره ي بيشتري به مفاد قراردادتان بفرمائيد:
  ۱- نحوه پرداخت
  ۲ – محل خدمت
  ۳- موضوع قرارداد
  ۴- مبلغ قرارداد و ملحقات احتمالي به ان

 142. امید می گوید

  سلام مجدد
  نحوه پرداخت درپایان کارمی باشد یعنی پس از اینکه بنده موضوع قرارداد را باتمام برسانم.
  محل خدمت در دفتر شخصی ام بوده است.

  موضوع قرارداد: تهیه گزارش ارزیابی مالی برای طرح وتوسعه یک شرکت. که آن شرکت در واقع طرف قرارداد است با موسسه حسابرسی که با بنده قرارداد منعقد نموده .
  مبلغ ۳/۵میلیون تومان وهیچ الحاقیه ای ندارد.

  سپاس مجدد

 143. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير با شرايطي كه فرموديد به نظر بنده مشمول بيمه نيست ولي موسسه حسابرسي با اين موضوع چگونه برخورد ميكند؟

 144. علیرضا می گوید

  نظر شما بعد از تأیید مدیریت به نمایش گذاشته خواهد شد.

  با سلام و احترام
  من ۱ سوال داشتم
  اینجانب یک شرکت حقوقی ثبت کردم.هیچ قراردادی هم ندارم.
  چه جور میتونم خودم را از طریق شرکتم بیمه کنم.؟؟
  سوال بعد چون باید لیست حقوق رد کنم اداره مالیات ، در پایان سال مالی مشکلی از لحاظ مالیاتی برام ایجاد نمیشه؟؟؟
  با تشکر

  ببخشید سوال من را پاسخ ندادید؟؟؟

 145. امید می گوید

  باسلام

  ایشان بهرحال یک قراردادکلی با کارفرمادارد وطبعا طبق مفادماده۳۸با ایشان رفتارخواهدشد.

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منظورم با قرارداد شما بود.

 147. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را دراين مسير مطرح كنيد.
  يكي از دوستان مطلع به مرور پاسخ مي دهند.:
  اينجا

 148. امیر مسعود گلباز حق می گوید

  با سلام و احترام
  بنده چند سالی هست با سازمان میادین شهرداری قرارداد پیمانکاری که کار شخصا توسط خود بنده انجام میگیرد و بعد از پایان هر قرارداد بنده را برای گرفتن مفاصا به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارجاع میدادند که در گواهی مربوطه اعلام میشد که شامل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمیباشد و تسویه حساب بلا مانع است ولیکن در قرارداد اخری جواب تامین اجتماعی متفاوت گشته و اظهار داشته قرارداد فوق قرارداد کار میباشد و میبایست حق بیمه ایشان مثل سایر کارکنان طبق ماده ۲۸ پرداخت گردد از انجاییکه سازمان مربوطه مجوز جذب بنده را ندارد نمیتواند منو استخدام کنه که بخواهد حق بیمه بنده رو پرداخت نمایید از سویی سازمان میادین به این خاطر صورت وضعیت اخر بنده رو با توجه به نامه بیمه پرداخت نمیکنه و با من تسویه نمکنه و اینده کاری بنده با سازمان میادین نا مشخص گردیده است منو راهنمایی کنید

 149. آدرس می گوید

  سلام من شرکت مجری ذیصلاح سلختمان نظام مهندسی دارم و الان بخوام بیمه ام رو رد کنم چون کار عمرانی دولتی ندارم بیمه ام م جز سابقه برای برنامه و بودجه و گرفتن رتبه برای شرکت قابل قبول نیست لطفا راهنمایی کنید چطور بیمه ام رو از طریق شرکت رد کنم و سابقه اجرایی برام محسوب بشه. خودم مدیر عاملم و کار اجرای ساختمان غیر دولتی اشخاص رو انجام میدیم البته از طرف نظام مهندسی. (اجرای ساختمان دستمزدی بدون مصالح).ممنون میشم راهنماییم کنند

 150. اتابک می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  من با آب و فاضلاب یک قرارداد اسعلامی از حساب جاری شرکت به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ تومان بسته ام و این اولین کار من است. اطلاعاتی در خصوص حق بیمه و لیست بیمه ندارم. لطفا اطلاعاتی در این خصوص و اینکه چه مقدار از مبالغ به عهده ی من است در اختیار من قرار دهید
  با تشکر

 151. بهجتی می گوید

  با سلام . بنده در سال ۸۹ پروژه ای به مبلغ ۳۸ میلیون تومان برای اداره محیط زیست اجرا کرده ام و کل مبلغ پیمان با پیشرفت کار و در سه مرحله صورت وضعیت دریافت نموده ام و در هر صورت وضعیت مبلغ بیمه را به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد کرده ام که یک فقره از آن را به حساب تامین اجتماعی شهرستان واریز و دو تای دیگر را به حساب تامین اجتماعی شعبه ۲ استان واریز کرده ام. و متاسفانه موفق به دریافت مفاصا حساب نشده ام. حالا بعد از گذشت ۴ سال اجراییات شعبه شهرستان برای بنده حدود ۹.۵ میلیون تومان جریمه بسته و میگویند بایستی مفاصای حسابو به شعبه شهرستان ارائه می کردم حالا تکلیف بنده چیست. با توجه به اینکه بنده هر مبلغ که کار کردم سهم بیمه آن را به حساب شعبه استان و شهرستان واریز کرده ام. لطفا راهنمایی فرمایید . با تشکر

 152. سروش می گوید

  سلام ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم حق بیمه۹ سال آخر را بدلیل رکود کاری بصورت خویش فرما وبا حداقل حقوق واریز کردم
  دوسال هم خدمت سربازی دارم حالا که در شرکتی با حقوق دونیم میلیون تومن مشغول کار شدم تامین اجتمائی محل مخالفت کرده وحتی کارشناسان بازرسی آنها مدعی هستند لیست بیمه شما نباید بیشتر از نه صد تومان باشد چکار کنم

 153. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد.

 154. بهجتی می گوید

  با سلام. بنده سال ۸۹ یک قرارداد به مبلغ ۳۸ میلیون با مصالح (محل اجرا شهرستان) با اداره کل یکی از ادارات دولتی داشتم و مبلغ کل پیمان را با پیشرفت کار و جمعا در سه صورت وضعیت دریافت کردم که قبل از دریافت صورت وضعیت مبلغ مربوط به حق بیمه کسر و توسط خودم به اداره بیمه واریز شده و کارفرما بعد از دریافت رسید مربوطه چک مانده مبلغ را در وجه اینجانب واریز می نمود. واریز حق بیمه یک بار حواله کرد به حساب شعبه تامین اجتماعی شهرستان بود و دو بار شعبه ۲ استان. حالا شعبه شهرستان بنده را به پرداخت ۹ میلیون جریمه به علت نا معلوم محکوم کرده در ضمن متاسفانه بنده موفق به دریافت مفاصا حساب از کارفرمای محترم نشده ام. لطفا راهنمایی فرمایید

 155. سروش می گوید

  سلام ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم حق بیمه۹ سال آخر را بدلیل رکود کاری بصورت خویش فرما وبا حداقل حقوق واریز کردم
  دوسال هم خدمت سربازی دارم حالا که در شرکتی با حقوق دونیم میلیون تومن مشغول کار شدم تامین اجتمائی محل مخالفت کرده وحتی کارشناسان بازرسی آنها مدعی هستند لیست بیمه شما نباید بیشتر از نه صد تومان باشد چکار کنم

 156. علوی می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  در شرکتی مشغول به کار هستم و بیمه هم می باشم. از طرفی برای شرکت دیگری قرار است که کاری را به صورت پروژه ای انجام دهم. ممنون میشم در پاسخ به سوالات زیر به من کمک کنید.
  ۱- با شرکت جدید چه نوع قراردادی را باید منعقد کنم ؟
  ۲- آیا با این قرارداد از من مجددا بیمه و مالیات کسر خواهد شد؟
  با تشکر

 157. مجید می گوید

  باسلام وخسته نباشید:اینجانب با کارت صلاحیت شخص حقیقی پیمانکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اقدام به شرکت در مناقصه وعقد قرارداد با ادارتی همچون شهرداری ها بنیاد مسکن اداره راه و…نمودام ودر این مدت ۳۰سال فقط لیست تامین اجتماعی کارگران را پرداخت نموده ام وتامین اجتماعی مانع از ارسال اسم خود بعنوان بیمه شده ، شده است واکنون بدون سابقه میباشم آیا اکنون میتوانم طبق بخشنامه ۹فنی ودرامد مستند به لیست های ارسالی ادعای سابقه بیمه خود نماییم

 158. علي رفيعي می گوید

  با سلام خدمت كارشناس محترم ،بنده در قالب أشخاص حقيقي با پالايشگاه قرارداد داربست فلزي با مصالح بسته ام وليست كاركنان را هم به موقع پرداخت كرده ام الان كه براي مفاصا به شعبه بيمه مراجعه كردم با توجه به اينكه مصالح و حمل ونقل ان با من بوده ميگويند بايد ١٦/٧درصد از مبلغ نا خالص قرارداد را بايد بپردازم و با مراجعه به واحد بيمه پالايشگاه انها ميگويند بايد ٧/٨درصد بپردازم لطفا مرا راهنمايي كنيد ،لازم به ذكر است بيمه حق اعتراض را براي من گذاشته،با تشكر

 159. محمد آذرفر می گوید

  با سلام لطفا در مورد تعریف کار مکانیکی و نحوه تعیین یا محاسبه آن در یک قرار داد خدمات نگهداری و تعمیرات که توسط پرسنل فنی انجام میشود توضیح دهید

 160. حسین می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  من یه قرارداد مشاوره و آموزش د رحوزه کیفیت دارم
  نمی دونم اولاً مفاصحساب مالیات بیمه شامل این قرارداد میشه یا نه؟
  دو.م اینکه چگونه محاسبه میشود؟
  با تشکر

 161. رحیمی می گوید

  سلام
  ایا به قرارداد پیمانکاری ایاب وذهاب به پرسنل که راننده در همان شرکت مشغول کار میباشند بیمه تعلق میگیرید یانه ایاب وذهاب در ساعت غیر اداری میباشد

 162. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر راننده دراستخدام شماست وماشین شرکت دراختیار وی , می بایست بیمه ۳۰% مطابق لیست بیمه سایرکارکنان برای وی ردکنید.

 163. احمدی می گوید

  باسلام

  در قراردادهای مطالعاتی (فصل ۷ موافقتنامه عمرانی) با فردی که به نمایندگی از شرکت؛ در قرارداد آمده، بیمه ومالیات چگونه کسر می شود.

 164. یاسمنی می گوید

  با سلام. اگر قرارداد مشاوره به صورت شخص حقیقی و با رقم حق الزحمه خالص بسته شده باشد. در صورتیکه بیمه به این قرارداد تعلق بگیرد بر عهده کارفرماست یا مشاور؟

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا کسورات به عهده مشاور است البته باید ببینید در متن قرارداد چه آمده ولی قبول و تصریح کسورات توسط کارفرما قانونی نیست.

 166. اکبریان می گوید

  با سلام؛ یک قرارداد پژوهشی بین یک دانشگاه و یک شرکت دولتی منعقد شده است. قرارداد در شورای عالی علوم و تحقیقات نیز ثبت شده و دارای کد رهگیری است. بیمه اعتقاد دارد که کارفرما یا همان شرکت دولتی نمی تواند کارفرمای کار پژوهشی باشد و می گوید در بخشنامه شماره ۱۴ اسامی کسانی که می توانند کار پژوهشی انجام دهند قیدشده است. لذا اعتقاد دارد این کار یک طرح عمرانی است در حالیکه بخش عمده کار ساخت دستگاه بوده و دقیقا در پیشنهاد پروژه ارسالی به کارفرماکه ضمیمه قراداد است، قید شده است.چه باید کرد که هزینه ساخت را بیمه از مبلغ کل قراداد تفکیک نماید؟

 167. شهبازی می گوید

  سلام،
  آیا به قراردادهای انفرادی پیمانکاری یا مشاوره که جهت امور تعمیرات ساختمانی منعقد می شود بیمه تعلق می گیرد؟.پیمانکار عضو هیئت علمی است.

 168. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورتی که حکم کارگزینی داشته باشند خیر

 169. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  در صورت امکان یک نمونه قرارداد کار انفرادی بگذارید
  با تشکر

 170. rahi می گوید

  با عرض سلام و خداقوت
  به استحضار ميرساند بنده به صورت انفرادي توافقنامه مشاوره با شركتي را منعقد نمودم و از آنجائيكه فعاليت مورد توافق به صورت تنهايي توسط خودم انجام شده است مي‌خواستم بدانم آيا مشمول كسر حق بيمه مي‌باشد يا خير؟ و اگر سازمان براي اين توافقنامه كسر بيمه نمود از چه كانالي مي توانم اعتراض خود را انجام دهم.
  باتشكر

 171. ناصرقرباني می گوید

  سلام.من پيمانكار پشتيباني كاميپوتروشبكه هستم و بيمه خويش فرمايم را ماهانه واريز ميكنم.باتوجه به اينكه ابزاركارم تجربياتم است و كارفرما چيزي در اختيارم قرار نداده و درواقع مصالح از خودم بحساب مي ايد آيا ميتوانم مدركي به كارفرما ارايه بدهم كه حق بيمه ام را بجاي ۱۶/۶۷درصد بصورت ۷/۱ درصد محاسبه كند؟ تمام كارهاي قراردادم را هم بتنهايي انجام ميدهم و آيا راهي دارد كه كارفرما بابت بيمه از من چيزي كسر نكند؟

 172. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بخشنامه زیررا مرورکنید:
  اینجا

 173. سپهر می گوید

  سلام وقت بخیر. ممکنه جدول کلی حق بیمه های پرداختی قراردادهای پیمانکاری رو برای بنده اعلام کنید؟ ممنون

 174. حسن می گوید

  با سلام و تشکر از راهنمایی های حضرتعالی
  بنده به تازگی یک قرارداد خدماتی( تنظیفات و نگهداری از فضای سبز) منعقد نموده ام که مبلغ کل قرارداد ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تعداد نفرات ۵ نفر میباشد ولی به دلیل تغییر نفرات در ماه های مختلف مبلغ صورت وضعیت شرکت من در هر ماه متفاوت است، سوال اینجاست که حق بیمه ای که باید پرداخت کنم(سقف بیمه) بر اساس مبلغ صورت وضعیت ماهیانه من محاسبه میشود یا بر اساس پانزده و یک نهم کل قرارداد؟ برای مثال: صورت وضعیت ماه گذشته ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که چک بیمه آن ۱۵۰۰۰۰۰ ریال صادر شده، یعنی در ماه گذشته سقف لیست بیمه شرکت من نباید از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد؟ یا بر اساس کل قرارداد تا سقف ۱۸۷۵۰۰۰۰ میتوانم به لیست بیمه شرکت نفرات را اضافه کنم؟
  سپاسگزار میشوم پاسخ بفرمایید

 175. عباس می گوید

  باسلام
  آیا جهت قرارداد طراحی سایت بیمه کسر میشود
  درصورت بله چنددرصد؟

 176. حامد می گوید

  با سلام
  بنده یک قرارداد با مضمون تهیه مصالح، حمل و اجرای نرده استیل یک ساختمان دولتی با یک شرکت معماری که پیمانکار اول بوده بسته ام طول مدت این قرارداد ۱۰ روز کاری بود و تاریخ ابلاغ قرارداد ۱۰/۱۴. البته کارم بیشتر از ۱۰ روز طول کشید و در تاریخ ۱۰/۶ تمام شده.با توجه به اینکه تمامی مراحل کار را خودم به تنهایی انجام داده ام و یک نامه از کارفرما (پیمانکار اول که در قرارداد من به عنوان کارفرما می باشد)مبنی بر تایید اینکه کار به تنهایی توسط خود پیمانکار انجام شده گرفته ام و به سازمان تامین اجتماعی بردم.بخش درامد نامه و قرارداد بین من(پیمانکار فرعی) و پیمانکار اول و قرارداد بین کارفرما و پیمانکار اول رو تشکیل پرونده داد تا مشخص بشه که ایا حق بیمه تعلق میگیره یا نه!در ضمن یک کد کارگاهی برام زدند و یه یوزر و پسورد دادن برای پرداخت حق بیمه. تا اینجا هیچ مشکلی نیست.اما وقتی برای چند سوال ساده خدمت مشاوره مستقر در خود بیمه رفتم در جواب گفت در هر صورت به قرارداد شما بیمه تعلق می گیرد و بخشنامه ۱۴ جدید در امد هم هیچ وقت ملاک نبوده و حتی اگه شکایت هم کنید کار به جایی نمی رسه ودر ضمن به کل مبلغ قرارداد شما ۲۲% جریمه به خاطر عدم ارسال لیست می خوره (با وجود اینکه ما تا اخر دی ماه امکان ارسال لیست را داریم) اما ایشون گفتند که شما چون قبلش اعلام کردین که کار رو تنهایی انجام دادین دیگه نمی تونید لیست ارسال کنید می خوام بدونم که چقدر از حرفای ایشون صحت داره.حقیقتش به هیچ کدوم از حرفاش اعتماد نکردم ولی بازم یه ترس اومد تو وجودم نکنه راست گفته باشه .چون با این حساب باید یه پولی رو هم از جیب خودم بذارم و بدم به بیمه.اگر اونا قبول نکنن که این بخشنامه ۱۴ درامد رو آیا من می تونم اسم یک نفر رو به عنوان کارگرم رد کنم تا جریمه عدم ارسال لیست بهم نخوره؟ایا می شه با شما یه وقت ملاقات حضوری بگیرم؟ با تشکر فراوان

 177. حامد می گوید

  با سلام .
  بنده پیمانکارتهیه وطبخ غذا میباشم و در این پیمان تهیه گوشت . برنج . ماهی . روغن .مرغ به عهده کرفرما و حبوبات . لبنیات . میوجات . سبزیجات . ادویه جات . تمامی وسایل مربوط به تهیه غذا با کیفیت به عهده پیمانکار وحقوق مزایای پرسنل . سرویس ایاب ذهاب پرسنل به عهده پیمانکار میباشد ناخالص دریافتی در یکسال ۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال شده که ازآن ۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال حقوق و مزایای پرسنل پرداخت شده و۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هم مربوط به خرید مواد اولیه برای پخت و مبلغی ناچیربه عنوان سود پیمانکار میباشد . لطفا خواهشمند است حق بیمه مطعلقه به این پیمان را طبق مفاد بیمه توضیح دهید آ یا به حقوق مزایای پرداختی پرسنل و وسایل خرید اری شده نزدیک به ۷۰ درصد ناخالص دیافتی هست ضریب بیمه اعمال خواهد شد با تشکر

 178. مهرداد می گوید

  با سلام من به صورت منقطع حدود۱۰ سال است بیمه شده ام.

  که الان حدود ۱.۸ ماه است در یک شرکتم و تمام مدت غیر از ۲ ماه شرکتمان که پیمانکار است بیمه را رد کرده ۲ ماه که وسط این مدت می باشد می گوید به اشتباه بیمه را کارفرمای پروژه رد نکرده اما طرف حساب و طرف قرارداد من شرکت است آیا می توانم بابت این ۲ ماه شکایت کنم؟

 179. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بیمه شما باید توسط کسی ارسال شود که طرف قرارداد و بنا به دستور اومشغول کار هستید لذا اگر به عنوان کارفرما لیست شما را رد نکرده می توانید با مدارک مثبته ی کارکرد به تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 180. مریم می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . من به صورت تمام وقت در شرکتی شاغل هستم و در لیست بیمه قرار دارم لیکن بیمه پرداختی برای من به سقف بیمه نمیرسد . سوالم این است که اگر با همان شرکت قرارداد مشاوره برای امور دیگری ببندم مشمول کسر بیمه می باشم؟ اگر بله چقدر ؟ و آیا اگر شخصی که اصلا بیمه نمی باشد قرارداد مشاوره ببندد هم مشمول کسر بیمه می باشد ؟

 181. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بایک شرکت که امکان ثبت دوقرارداد ندارید.
  قرارداد مشاوره بستگی به نوع قرارداد دارد واگر شرایط پرداخت آن ماهانه و شامل بعضی از مزایا مثل ماموریت و غیره باشد بازهم مشمول بیمه است.

 182. رضا می گوید

  سلام و خسته نباشید
  قراردادی که موضوعش خاکبرداری و لجن برداری با ماشین آلات هست و کلا همه چیز اعم از ماشین آلات و راننده و … توسط پیمانکار تامین و انجام می شود، مقدار بیمه و مالیات مربوطه که از این قرارداد کسر می شود چه مقدار است؟
  ضمنا اگر مثلا بیمه ۶.۶ درصد است (که ۱.۶ سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرماست) راهنمایی بفرمایید که مبلغ سهم کارفرما چگونه پرداخت می شود. یعنی آیا از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر میشود یا اینکه کارفرما از محل اعتبارات خود ، و بدون برداشت از صورت وضعیت قطعی پیمانکار نسبت به پرداخت آن ۵ درصد اقدام می کند.

  بسیار ممنون از راهنمایی شما

 183. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بودجه پروژه عمرانی (بودجه دولت) است یا جاری ؟
  معمولا قراردادهای باماشین آلات ۷,۷۷% است که بعهده پیمانکار می باشد.

 184. مهدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید می خواستم بپرسم مازاد حق بیمه (که از طرف کارفرما کسر میگردد و به حساب تامین اجتماعی واریز میشود) و لیستهای ماهانه بیمه پرسنل (که از طریق همان وجوه بدون وجه رد میشود) در صورتیکه مشاور طلبکار گردد تکلیف چه میباشد.
  با تشکر

 185. یعقوب زاده می گوید

  با سلام
  میخواستم ثبت دقیق ۵ درصد بیمه که ما از کارفرما در طرحهای عمرانی دریافت می کنیم را بفرمایید ؟
  با تشکر

 186. حامد می گوید

  با سلام .
  بنده پیمانکارتهیه وطبخ غذا میباشم و در این پیمان تهیه گوشت . برنج . ماهی . روغن .مرغ به عهده کرفرما و حبوبات . لبنیات . میوجات . سبزیجات . ادویه جات . تمامی وسایل مربوط به تهیه غذا با کیفیت به عهده پیمانکار وحقوق مزایای پرسنل . سرویس ایاب ذهاب پرسنل به عهده پیمانکار میباشد ناخالص دریافتی در یکسال ۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال شده که ازآن ۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال حقوق و مزایای پرسنل پرداخت شده و۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هم مربوط به خرید مواد اولیه برای پخت و مبلغی ناچیربه عنوان سود پیمانکار میباشد . لطفا خواهشمند است حق بیمه مطعلقه به این پیمان را طبق مفاد بیمه توضیح دهید آ یا به حقوق مزایای پرداختی پرسنل و وسایل خرید اری شده نزدیک به ۷۰ درصد ناخالص دیافتی هست ضریب بیمه اعمال خواهد شد با تشکر

 187. حامد می گوید

  سلام
  راستش برای اولین باره که جایی پیام میذارم ، این پیام رو هم بخاطر این گذاشتم چون اینقدر در این رابطه گیج شدم که راهی جز سوال از جنابعالی نداشتم.
  بنده در موسسه ای دولتی مشغول به انجام فعالیت هستم ولی قرارداد من به این صورته که مسئول من نامه ای میزنه که با این آقا قراردادی از این تاریخ تا این تاریخ با مبلغ ۱م ت ببندید،خب تا اینجا مشکلی نیست و مشخصه ولی چند ماه که گذشت تازه امور ملی بهم گفت باید بری مفاصا حساب بیاری، حالا سوال من اینجاست : توی قرارداد من نوشته شده بابت خدمات اداری ، چقدر بیمه از من کم میشه + مالیات و اینجور چیزا که ۳ درصده؟
  آیا ۷ و خورده ای درصد کم میشه یا ۱۶ درصد؟
  اگر ۱۶ درصده آیا راهی هست که بشه ۷ درصد کم بشه؟(مثلا عنوان فعالیتم فرق بکنه؟)
  موضوع قرارداد من به این شرح است:
  ارائه خدمات اداری در دومین آئین جایزه ققنوس
  موضوع قرارداد منفردا و شخصا توسط شخص(اسم من) و به تنهایی انجام گردیده و قابل واگذاری به غیر نمیباشد.
  و در قسمت کسورات قانونی هم اومده:
  مالیات این قرارداد بر اساس مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم از مبالغ پرداختی کسر میشود.
  مبلغ بیمه از هر قرارداد کسر و به عنوان تعهد طرف دوم برای ارائه مفاصا حساب نزد طرف اول باقی میمونه.
  —-
  واقعا ممنون میشم اگر در سریع ترین حالت ممکن جواب بدید(اگر به ایمیل بشه که خیلی ممنونم)
  چون دیدم با صبر و حوصله جواب خیلی ها رو دادید به شما پیام دادم
  با تشکر.

 188. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نوع قرارداد شما قراردادکاری و استخدامی نیست و محل کارتان با این فرض اقدام به بستن قرارداد باشما میکند.
  تاکنون قراردادتان را به بیمه ارائه کرده اید؟
  آیا برای یک موضوع مشخص و در دوره ی زمانی معلوم کار میکنید؟
  این نوع قراردادها بیشتر برای اموری غیر از امور جاری و ساری شرکت وشرح وظایف مشخص کارکنان منعقد میشود.

 189. مریم می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من به صورت شخص حقیقی قرارداد حمل و نقل با شرکتی بسته ام که به تازگی متوجه شدم شرکت از من سپرده بیمه کسر کرده است.حال با توجه به اینکه قرارداد به اتمام رسیده و من هیچ گونه لیستی به سازمان بیمه ندادم و بیمه ای پرداخت نکردم مفاصاحساب را چگونه محاسبه میکنند؟خودم بیمه تامین اجتماعی دارم
  از کجا متوجه میشوند که من با چه تعداد راننده کار حمل را انجام داده ام
  ایا جریمه میکنند
  میتوانم بگویم که رانندگان به صورت موقت با من کار میکردند و من به همین علت بیمه شان نکردم
  اصلا نیازی هست که حتما بروم مفاصا حساب بگیرم
  لطفا راهنماییم کنید

 190. حامد می گوید

  سلام ممنون از اینکه جواب دادید
  نه تا الان قراردادم رو به بیمه ارائه ندادم
  بله فکر کنم برای یک دوره زمانی مشخص ( مثلا نوشته میشه موضوع: قرارداد منفردا و شخصا توسط شخص(اسم من) و به تنهایی انجام گردیده و قابل واگذاری به غیر نمیباشد + از این تاریخ لغایت فلان تاریخ + مبلغ قرارداد + کسوراتی که براتون نوشتم.
  تو زندگیم تنها چیزی که ازش سر در نمیارم امور مالی و این دست موارد هستش!
  اگر لطف کنید بهم بگید باید چیکار کنم و چطور قراردادم رو بگم بنویسن تا اینقد بیمه کم نشه و در کل برای حال و آیندم چطور تو زمینه مالی و قراردادی جلو برم واقعا ممنون میشم.
  (یه نکته بگم: موسسه خواست منو قراردادی بکنه ولی من به علت یه سری مسائل تا سال دیگه نمیتونم اینکارو بکنم و این موضوع رو عقب انداختم و همین قراردادی که شما می فرمایید برای غیر امور جاری هستش رو گفتم تنظیم کنن)
  شما کانال یا گروه در شبکه های اجتماعی دارید؟
  با تشکر.

 191. مدیر سایت می گوید

  به نظر بنده اگر قرارداد را به تامین اجتماعی ارائه کنید دوحالت دارد:
  ۱- قرارداد را کاری تشخیص و طرف شما را مکلف میکند بصورت لیست ماهانه همانند سایر پرسنل بیمه کنندکه سهم شما ۷% خواهد بود.(این فرض بیشتر قریب به یقین است)
  ۲- قرارداد را مشاوره ای تشخیص میدهند که دراین صورت مشمول بیمه نخواهد بود.
  لینک کانال ما:
  https://telegram.me/accpress

 192. سید علی می گوید

  کسانی که داری کد کارگاه میباشند و کار انجام شده در قرداد در کارگاه انجام شده و هر ماه لیست بیمه رد می کنند مفاصه حساب این گونه قرداد ها چگونه محاسبه میشود!!!با تشکر

 193. سمیه می گوید

  در قرارد اد های پیمانکاری مشمول طرح عمرانی اگرحق بيمه اي كه بر اساس ليست ارسالي محاسبه مي شود ازحق بيمه اي كه بر اساس ضريب پیمان تعیین می گردد بیشتر باشد ملاک محاسبه تامین اجتماعی کدام است

 194. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ملاک همان ضریب پیمان است.

 195. اردلان می گوید

  با سلام و احترام
  شرکت سهامی خاص نرم افزار دارم و حدود ۱۰ سال فعالیت کرده ام ، تا پایان ۹۳ کد کارگاهی نداشتم و صرفا در صورت تقاضای کارفرمایان مفاصا حساب پیمانکاری گرفته ام (کد پیمان) و لیست بیمه هم نداده ام. دفاتر قانونی ناقصی دارم و در مواردی هم پرداخت هایی به افراد چه در قالب حقوق و چه پیمان نا نوشته داشته ام. از تاریخ تاسیس کارگاه حسابهای و لیست بیمه ام مرتب شده است. چند سوال دارم :
  ۱-اگر کارفرما مفاصا نخواهد و تسویه حساب کند مسئول ۷/۸ قرارداد کیست؟کارفرما یا پیمانکار
  ۲-بررسی دفاتر قانونی کارگاه برای دادن مفاصا حساب ماده ۱۴/۳ از بدو تاسیس است یا تشکیل کارگاه
  ۳-آیا ممکن است دفاتر قانونی بدون هیچ دلیلی مورد درخواست برای بازرسی قرار گیرد؟
  ۴- اگر همچنان از طریق کد پیمان اقدام کنم و بیمه شده گان را در لیست پیمان قرار دهم برای کسر این مبالغ دفاتر نیاز است ؟
  ۵-آیا اگر پروژه ای را شخصا انجام دهم و لیستی ارائه ندهم حرفم مورد تائید قرار می گیرد؟
  در آخر هم به نظر شما برای اینکه از این به بعد در قالب کارگاه کار کنم و بابت سنوات قبلی جریمه نشوم چه کنم.
  ممنون بابت وقتی که برای حل مشکلات مردم میذارید.

 196. مبین می گوید

  باسلام پدرم چهارماه است که فوت کرده اند وایشان ازپیمانکاردرقسمت ساختن سیل بند می باشند ومدت زمان ده سال کار کرده اند وکارایشان فصلی بود یعنی براساس دستوری که مهندسین می دادند وپدرم رایک سال بیمه کردند ودیگر بیمه کردند ودیگر نکرده اند ایا الان مامی توانیم درخواست بیمه کنیم. وایا حقوقی به فرزندان کوچکش تعلق می گیرد البته بعداز فوت پدرم درضمن پدرم به صورت پیمانی حقوق می گرفت اگر هست به کجا مراجعه کنیم خواهش می کنم جوابم رابدهید

 197. حسین فرزانه می گوید

  با عرض سلام
  احتراما اینجانب قرار داد فروش یک سری مواد و تجهیزات به پترو شیمی انعقاد و اقدام نمودم بعد از انعقاد قرارداد فروش قرارداد دیگری جهت انجام و اجرا نیز با شرکت بنده منعقد گردید با شماره قرارداد جدا و فاصله زمانی ۱ روز بعد حال بیمه هردو را شامل ماده ۳۸ قانون بیمه تامین اجتماعی دانسته و از هر دو قرارداد بیمه کسر کرده ایا قسمت فروش شامل بیمه میشد و باید کار با مصالح محسوب میگردید یا باید فقط قرارداد نصب و تعمیر فقط شامل کسر بیمه میگردید
  این شرکت اعتراضی به مبلغ بیمه به شعبه مربوطه قبلا تسلیم کرده ولی هیئت بدوی کار با مصالح دانسته و باز هر دو قرارداد را شامل بیمه کرده حال اینجانب چگونه میتوانم به دیوان عدالت اداری شکایت نمایم و اینکه ایا بیمه میتواند به تشخیص خود قرارداد فروش را نیز شامل بیمه نماید مورد اعتراض قرار دهم ممنون از راهنمایی شما

 198. جوادی می گوید

  باسلام
  موسسه من با سازمانی وابسته به شهرداری قراردادی داشته وخاتمه یافته است.
  قرارداد دوماهه بوده اما تسویه حساب با موسسه یکسال طول کشیده ودر خلال این مدت ما پرداختی به بیمه ودارایی نداشته ایم وموضوع قرارداد مطالعاتی بوده است.
  در طول این یکسال سازمان مذکور ۳ فقره پرداخت به ما داشته که طی هر پرداخت بیمه ومالیات را کسر کرده ولی پرداختی به سازمانهای مذکور نداشته است.
  حال پس از یکسال ضمن آنکه از قبل مبالغ کسر شده جهت عودت سفته وحسن انجام کار از ما مفاصاحساب مطالبه می نماید.
  سوال اصلی من این است که به دلیل کسورات انجام شده قبلی جریمه ای متوجه موسسه ماست بخصوص در زمینه ارزش افزوده ودر صورت عدم پرداخت چه سرانجامی مالیاتی یا بیمه ای متوجه موسسه ما خواهد بود؟
  بویژه آنکه در صورت پرداخت از سوی موسسه ما هم مشخص نیست این سازمان کسورات قبلی را چگونه وکی با تسویه نماید.
  ممنون از راهنمایی شما

 199. سمیه می گوید

  با سلام اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی در قسمت گزینش کار میکنم ونوع قرارداد بصورت پیمانکار ی است اما کارها را بصورت فردی انجام میدهم بیمه از هر مبلغ قرار داد از من ۱۵ درصد ویک نهم ۱۵ درصد کسر میکند تحت عنوان بیمه قرار داد در حالیکه کار را خودم انجام میدهم وفرد دیگری با من همکاری نمیکند خودم هم بیمه مشاغل آزاد را پرداخت میکنم لطفاً در این خصوص منو راهنمایی کنید آیا ماده وقانون که این مبلغ از من کسر نکنند وجود دارد با تشکر

 200. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قرارداد به نام کیست؟
  وآیا نیروی کمکی درآن پیش بینی شده؟

 201. علوی می گوید

  با سلام و احترام
  این شرکت قرارداد PC به موضوع خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی و آموزش سیستمهای حفاظت الکترونیک با مبلغ منفک شده در دو بخش خرید تجهیزات حدود ۸۵% و نصب راه اندازی و آموزش حدود ۱۵% قیمت ناخالص کل قرارداد منعقد گردیده .
  آیامحاسبه بیمه این قرارداد شامل کدام موارد ذیل میشود ؟
  ۱) بخشنامه ۱۴/۵ جدید درآمد قراردادهای PC کلید در دست ( با توجه با اینکه این قراردار از صفر خرید تجهیزات خارجی و داخلی تا نصب راه اندازی و آموزش اپراتورها بصورت یکجا میباشد ودر زمره قراردادهای کلید در دست می باشد )
  ۲)بخشنامه ۱۴ درامد قراردادهای خرید و فروش قسمت ب ردیف دوم
  (فروش تجهیزات که در انها نیروی انسانی دخالت نداشته مشمول کسر حق بیمه نبوده و به قسمت نصب و راه اندازی و آموزش طی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر بیمه تعلق میگیرد با توجه به نامه ۹۶/۱/۱۸ آقای دکتر نوربخش به احضاء هیاتهای تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر و رای محترم دیوان عدالت اداری در این مورد و …
  لطفا راهنمایی فرمایید جهت قراردادهای اتی با این موضوع بایستی کسورات را چگونه و با چه ضریب و بخشنامه ای درنظر گرفت ؟
  سپاسگزارم

 202. شاهرخ می گوید

  با سلام و احترام
  ما در شرکت یکسری قرارداد با افراد حقیقی به عنوان مشاور بستیم ، که در متن قرارداد هم اشاره کردیم که شخص به تنهایی موضوع قرارداد را اجرا میکند و در طول قرارداد از فرد و یا اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نمی کند ،آیا مشمول بیمه هست اگر هست چند درصده؟

 203. معصومه می گوید

  سلام . آیا قرارداد مشاوره که ارائه مشاوره میباشد و هزینه آن به صورت ماهیانه پرداخت میشود مشمول بیمه میباشد؟

 204. مدیر سایت می گوید

  باسلام احترام
  بله مگر اینکه طرف قرارداد شما استخدام کشوری باشد

 205. ایدا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید نامه ی مفاصا حساب قرارداد مشاوره ای رو باید برای تامین اجتماعی کجا بفرستیم؟ شعبه ای که قرارداد اجرا شده یا شعبه ای که بیمه ی مشاور انجا رد میشود؟

 206. manager می گوید

  باسلام
  شعبه مشاور
  به شرطی که کارفرما هم قرارداد را همانجا فرستاده باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.