حسابان وب

اطلاعيه مرحله سوم ثبت نام موديان ماليات برارزش افزوده

0 3,926
آکادمی محسن قاسمی

اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤديان مرحله سوم

روابط عمومي سازمان امورمالياتي طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است :
در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بدينوسيله فعالان اقتصادي ( عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي نمايد.
الف – مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند ، در صورتي كه در سال ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات ( غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف ) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر مي باشد ، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده ( ۱۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي ” ب ” و ” ج ” ماده ( ۹۶ ) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند ، از ثبت نام در اين مرحله مستثني خواهند بود.
اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از مؤديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب ، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.
ضمناً: نحوه ثبت نام و اجراي قانون توسط اشخاص حقيقي مشمول بند ” الف ” ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم در اطلاعيه مرحله دوم ( تاريخ اجراي قانون از ۱/۷/۱۳۸۸ ) اعلام شده است و در مورد مشمولين بندهاي ” ب ” و ” ج ” ماده ( ۹۶ ) قانون مزبور نيز در اطلاعيه هاي بعدي اعلام خواهد شد.

ب – تاريخ اجراء و تكاليف قانوني :
مؤديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول فروردين ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و نه ( ۱/۱/۱۳۸۹ ) ، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب ، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي باشند .

فینتو

ج – مهلت ثبت نام و چگونگي ثبت نام :
از مؤديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست مي گردد ، از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد لغايت پايان اسفندماه سال هزار و سيصد و هشتاد و هشت ( ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ ) با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني w ww.evat.ir نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام نمايند. ضمناً راهنماي چگونگي ثبت نام در سايت مزبور قابل دسترسي است .

د – ثبت نام و اجراي اختياري ( داوطلبانه ) قانون ماليات بر ارزش افزوده :
اشخاص حقيقي و حقوقي كه مشمول مراحل اول ، دوم و اين مرحله ( سوم ) ثبت نام و اجراي قانون نمي باشند ، در صورتيكه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات ( غير معاف ) آنها در سال ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ بيشتر از دو ميليارد ريال باشد ، مي توانند به منظور ثبت نام و اجراي قانون به صورت اختياري ، درخواست خود را به سازمان امور مالياتي كشور ( معاونت ماليات بر ارزش افزوده ) تسليم نمايند. اين دسته از مؤديان در صورت كسب مجوز ثبت نام از تاريخي كه سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد كرد ، به عنوان مؤدي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد .
تذكرمهم: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام و اجراي قانون بوده اند ، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله سوم ثبت نام اين نظام مالياتي ، جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون ( براي مؤديان مرحله اول از ۱/۷/۱۳۸۷ و مرحله دوم از ۱/۷/۱۳۸۸ ) خواهند بود .
۱ – مراكز خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده در كليه استانهاي كشور آماده ارائه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت نام خواهند بود. ( فهرست مراكز مزبور در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت نام به نشاني w ww.evat.ir قابل دسترسي است )
۲ – در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي با مراجعه به سايت مزبور براي آموزش نيز ثبت نام نمايند تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود ، بعمل آيد .
۳ – پاسخگويي به سئوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها ، از طريق شماره تلفن هاي ۱۷-۸۸۹۲۰۴۱۵ ( ۰۲۱ ) بخش اطلاع رساني ماليات بر ارزش افزوده قابل ارائه مي باشد .
اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي گردد .


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.